Søk

Program pasientens legemiddelliste

Program pasientens legemiddelliste samler prosjekter og aktiviteter som bidrar til å etablere pasientens legemiddelliste (PLL).
Bakgrunn og organisering av Program pasientens legemiddelliste
Hensikten med Program pasientens legemiddelliste er å redusere sannsynligheten for legemiddelfeil, spesielt når ansvaret for pasientene overføres mellom virksomhetene i helsetjenesten. Pasientens legemiddelliste (PLL) etableres som én felles digital oversikt over legemidlene pasienten bruker.
Kjernejournal til sykehjem og hjemmetjenester
Helsepersonell på sykehjem og i hjemmesykepleien trenger tilgang til den nasjonale e-helseløsningen kjernejournal.
Multidose i e-resept
Det er utviklet en ny funksjonalitet i e-resept for å håndtere multidose slik at det er sikrere for pasienten.
Utprøving av pasientens legemiddelliste
Det er et mål å etablere en felles, nasjonal oversikt over pasientens legemiddelbruk – pasientens legemiddelliste.
Sentral forskrivningsmodul
For å gjøre det enklere for helsepersonell å bruke e-resept, etableres en ny Sentral Forskrivningsmodul.
UTKAST: Pasientens legemiddelliste (PLL) i praksis
Denne informasjonssiden gir en overordnet innføring i hva PLL er og hjelper leger og annet helsepersonell med å ta i bruk PLL i arbeidshverdagen. Informasjonssiden er under utarbeidelse og vil oppdateres fortløpende i takt med arbeidet i den nasjonale arbeidsgruppen, og ikke minst ut fra erfaringene fra utprøvingen av PLL i Bergen.