Hopp til hovedinnhold

Sentralt styringsdokument Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning

Utgitt mars 2020

Styringsdokumentet

Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning (PDF)

Vedlegg

A: Sentrale begreper (PDF)

B: Organisering av arbeidet (PDF)

C: Delmål (PDF)

D: Organisering og ansvarsplassering for felles kommunal journalløsning (PDF)

E: Kontraktstrategi (PDF)

F: Nødvendigheten av å pålegge plikt til å bruke den felles kommunale journalløsningen (PDF)

G: Løsningsomfang og -arkitektur (PDF)

J: Oppdatert samfunnsøkonomisk analyse (PDF)

K: Gevinstrealiseringsplaner (PDF)

M: Overordnet personvernvurdering (PDF)

O: Funksjonelle standarder og tekniske krav til journalløsningene for aktører i helse- og omsorgssektoren (PDF)

P: Rettslig vurdering av muligheten for pålegg (PDF)

Q: Felles dokument fra KS, Direktoratet for e-helse og utvalgte kommuner vedrørende arkitektur for Akson (PDF)


H: Kostnadsanalyse og finansiering. Unntatt offentlighet, jf. Offentlegl. § 13 (1) jf. Forvaltningsl. § 13 (1) første alt. Offentlegl. § 23 (1)
I: Usikkerhetsanalyse. Unntatt offentlighet, jf. Offentlegl. § 13 (1) jf. Forvaltningsl. § 13 (1) første alt. Offentlegl. § 23 (1)
L: Sikkerhetsarkitektur. Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 24 siste ledd
N: Overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering. Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 24 siste ledd

Bilag

G1: Felles kommunal journalløsning (PDF)

G2: Helhetlig samhandling (PDF)