Hopp til hovedinnhold

ICD-10: Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelse: kliniske beskrivelser og diagnostiske retningslinjer (Blåboka)

​​Blåboka er en utvidelse av kapittel V om psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser i ICD-10. Den er ment for vanlig klinisk virksomhet og opplærings- og tjenesteformål innen psykisk helsevern.

Gjelder for

Virksomhetstype
Virksomheter innen psykisk helsevern som har plikt til å rapportere virksomhetsdata til Norsk pasientregister

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2‑2.