Søk

M28 Endring av multidoseansvarlig lege

Varsel til tidligere multidoseansvarlig lege om at ny multidoseansvarlig lege er registrert

Last ned Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Se også Dokumentasjon for e-resept hos Norsk helsenett

Formål og bruksområde

Meldingen brukes til å varsle tidligere multidoseansvarlig lege om at ny multidoseansvarlig lege er registrert. Reseptformidleren sender meldingen.

Gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk
Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept

Motta

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Kontakt

Fant du det du lette etter?
Ja Nei