Hopp til hovedinnhold

M28 Endring av multidoseansvarlig lege

Varsel til tidligere multidoseansvarlig lege om at ny multidoseansvarlig lege er registrert

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Formål og bruksområde

Meldingen brukes til å varsle tidligere multidoseansvarlig lege om at ny multidoseansvarlig lege er registrert. Reseptformidleren sender meldingen.

Gjelder for

VirksomhetstypeObligatorisk
Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept

Motta

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Kontakt