Søk

Nasjonal spesifikasjon for metadata om helsedata

Retningslinje som beskriver hvordan metadata fra sentrale helseregistre og nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal eksporteres til Nasjonal variabelkatalog.

Merk!

Det finnes en nyere versjon av dokumentet som er på høring.

Last ned dokumentet

Nasjonal spesifikasjon for metadata om helsedata (PDF)

Aktuelt for

Målgruppen for dokumentet er dataforvaltere og tekniske utviklere i de nasjonale helsedatakildene. Spesifikasjonen setter føringer for hvordan helsedata til sekundære formål skal dokumenteres. Videre legger spesifikasjonen til rette for etableringen av en nasjonal Helseanalyseplattform ved å sikre at data som skal forvaltes på plattformen er beskrevet på en lik måte og kan utveksles maskinelt.

Om retningslinjen

Spesifikasjonen bygger på arbeidet som ble igangsatt gjennom infrastrukturprosjektet Health Registries for Research (HRR) der de sentrale helseregistrene etablerte en felles minimumsstandard for dokumentering av registervariabler. Gjennom arbeidet i Helsedataprogrammet er minimumsstandarden blitt utvidet til også å inkludere dokumentering av metadata om datakildene og tilhørende datasamlinger. Man har også adressert behovene som oppstår som følge av etableringen av en nasjonal Helseanalyseplattform. Arbeidet er blitt forankret i Helsedataprogrammets temagruppe for metadata, arbeidsgrupper tilknyttet helsedataprogrammet og andre interessenter i Direktoratet for e-helse.

Spesifikasjonen vil etter hvert revideres for å favne ytterligere behov relatert til Helseanalyseplattformen. Det er også ønskelig å utvide spesifikasjonen til å kunne adressere andre helsedatakilder som helseundersøkelser og biobanker.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei