Hopp til hovedinnhold
Søk

NCSP: Kodeverk for kirurgiske prosedyrer

Kodeverk for kirurgiske prosedyrer er tilgjengelig fra prosedyrekodeverkene (NCMP, NCSP og NCRP) på ehelse.no.

Formål og bruksområde

Dette kodeverket benyttes for klassifikasjon av kirurgiske prosedyrer for spesialisthelsetjenesten, og er nødvendig for å dokumentere kirurgiske tiltak og for å gi grunnlag for statistikk og dokumentasjon i forbindelse med innsatsstyrt finansiering (ISF).

Kodeverket oppdateres årlig.

Gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk
Virksomheter som har plikt til å rapportere virksomhetsdata om kirurgiske inngrep til Norsk pasientregister Bruke

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2‑2.