Hopp til hovedinnhold

1. Informasjonsprinsippet

Innbygger skal enkelt finne kvalitetssikret, enhetlig og oppdatert informasjon om helse, livsstil, sykdom, behandling og rettigheter

Mål med informasjonsprinsippet

Helsenorge er helse- og omsorgssektorens felles kanal for kvalitetssikret helseinformasjon til innbygger i ulike livsfaser og i sykdoms- og behandlingsforløp. På Helsenorge har innbygger enkel tilgang til kvalitetssikret informasjon. Det er et mål at innhold gjenbrukes lokalt og regionalt for å bidra til konsistens på tvers av ulike informasjonskanaler i helse- og omsorgstjenesten. Dette vil bidra til økt helsekompetanse.

Prinsipp_1.png
Informasjonsprinsippet: Innbygger skal enkelt finne kvalitetssikret, enhetlig og oppdatert informasjon om helse, livsstil, sykdom, behandling og rettigheter

Begrunnelse for informasjonsprinsippet

Felles innholdsproduksjon, kvalitetssikring og oppdatering av innhold gir mer effektiv utnyttelse av helsetjenestens fag- og kommunikasjonsressurser. Åpne grensesnitt sikrer enkel deling av innhold.

Anbefalinger for etterlevelse av informasjonsprinsippet:

  • Helsenorge skal sikre at helseinformasjon er tilpasset innbyggers behov, og at informasjonen er konsistent på tvers av innholdsleverandørene
  • Aktørene må bidra til at kunnskapsinnholdet på Helsenorge dekker innbyggers behov for oppdatert og kvalitetssikret informasjon om helse
  • Helsenorge skal tilrettelegge for at kunnskapsinnhold kan gjenbrukes i andre kanaler og av flere aktører
    • Helsenorge skal ha åpne og standardiserte grensesnitt for deling av informasjon
    • Helsenorge skal sørge for at det finnes lett tilgjengelig og oppdatert teknisk og funksjonell dokumentasjon

Veiledning og ressurser

Helsenorge innholdsstrategi 2021-2026 (PDF)

Helsenorge APIer for informasjonstjenester