Hopp til hovedinnhold
Søk

Personvern og informasjonssikkerhet

Helseopplysninger er nødvendig for å kunne gi god helsehjelp. Men det er bare de som trenger det, som skal se og bruke opplysningene.

Norm for informasjonssikkerhet og personvern

Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse og omsorgstjenesten (Normen) er et omforent sett av krav til informasjonssikkerhet basert på lovverket.

Gå til Normen
Tillit er viktig
7 av 10 innbyggere har tillit til at deres helseopplysninger forvaltes på en trygg og sikker måte
ØNSKER DIGITALE TJENESTER
82% ønsker digital tilgang til sine helseopplysninger
TILGANG NÅR DET TRENGS
87% vil at helsepersonell skal ha tilgang til sine helseopplysninger når behandlingen krever det

Aktuelt

Ny mal som hjelper helse- og omsorgssektoren å vurdere personvernkonsekvenser (DPIA)

Etter å ha vært på høring er en ny mal med veiledning for personvernkonsekvensvurdering nå publisert. – Dette er relevant for alle virksomheter i helse- og omsorgssektorensom som behandler personopplysninger, sier Lucie Aunan, divisjonsdirektør samhandling i Direktoratet for e-helse.

Oversikt over alle Normens kurs og webinarer

Normen satsar aktivt på kurs- og opplæringsaktivitet. Her finn du meir informasjon om kursa vi tilbyr.

Direktoratet for e-helse inviterer til høring på veileder for personvernkonsekvensvurdering (DPIA)

– Vi ønsker innspill og tilbakemeldinger fra dem som skal bruke malen i sin arbeidshverdag. På den måten kan vi sammen skape en veileder som har høy kvalitet og er brukervennlig, sier Birgitte Jensen Egset, direktør for juss og informasjonssikkerhet i Direktoratet for e-helse.

Dokumenter og maler

Anbefalinger ved bruk av private leverandører

  • Informasjonssikkerhet og personvern må starte på toppledernivå og gjennomsyre hele organisasjonen.
  • Har helsetjenesten kontroll på risiko og høy bestillerkompetanse, kan private leverandører bidra til at helseopplysningene våre er trygge og tilgjengelige.
  • Risikovurderinger bør bygge på en verdivurdering, en trusselvurdering og en sårbarhetsvurdering.
  • Helsesektoren bør følge anbefalingene i Normen.
Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gylig epost-adresse.
Abonnementet ditt er registrert. Du får straks e-post fra oss.