Søk

Personvern og informasjonssikkerhet

Helseopplysninger er nødvendig for å kunne gi god helsehjelp. Men det er bare de som trenger det, som skal se og bruke opplysningene.

Norm for informasjonssikkerhet og personvern

Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse og omsorgstjenesten (Normen) er et omforent sett av krav til informasjonssikkerhet basert på lovverket.

TILLIT ER VIKTIG
55% har tillit til at deres helseopplysninger håndteres forsvarlig
ØNSKER DIGITALE TJENESTER
82% ønsker digital tilgang til sine helseopplysninger
TILGANG NÅR DET TRENGS
87% vil at helsepersonell skal ha tilgang til sine helseopplysninger når behandlingen krever det

Nyheter

Direktoratet for e-helse inviterer til høring på veileder for personvernkonsekvensvurdering (DPIA)

– Vi ønsker innspill og tilbakemeldinger fra dem som skal bruke malen i sin arbeidshverdag. På den måten kan vi sammen skape en veileder som har høy kvalitet og er brukervennlig, sier Birgitte Jensen Egset, direktør for juss og informasjonssikkerhet i Direktoratet for e-helse.

Bli med på Normens kurs og webinarer

Normen satsar aktivt på kurs- og opplæringsaktivitet. Her finn du meir informasjon om kursa vi tilbyr.

Korona: Minimumskrav til generelle løsninger for videosamtale

Direktoratets hovedanbefaling er å bruke videoløsninger spesielt utviklet for helsetjenesten. Hvis spesialløsninger ikke er tilgjengelig, kan hensynet til smittevern og økt behov for konsultasjoner åpne for midlertidig bruk av andre enkle og sikre videoløsninger.

Anbefalinger ved bruk av private leverandører

  • Informasjonssikkerhet og personvern må starte på toppledernivå og gjennomsyre hele organisasjonen.
  • Har helsetjenesten kontroll på risiko og høy bestillerkompetanse, kan private leverandører bidra til at helseopplysningene våre er trygge og tilgjengelige.
  • Risikovurderinger bør bygge på en verdivurdering, en trusselvurdering og en sårbarhetsvurdering.
  • Helsesektoren bør følge anbefalingene i Normen.
Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gylig epost-adresse.
Abonnementet ditt er registrert. Du får straks e-post fra oss.