Hopp til hovedinnhold

Digital Førerettsforvaltning

Prosjektet skal digitalisere dialogen mellom lege og vegmyndighet for å fornye førerretten, og fjerne behovet for at innbyggere må møte opp på trafikkstasjonen

Nøkkelinformasjon

Strategimål

2 - Enklere arbeidshverdag

Eier

Helsedirektoratet

Risiko

Middels

Kontaktperson

Helga Katharina Haug

Segment

Samstyre

Prosjektet har som formål å digitalisere oversendelse av legens konklusjon fra helseundersøkelse i førerkortsaker til vegmyndighetene (der det ikke er anbefalt begrensninger i varighet eller vilkår ut oversynskorreksjon). En slik digital oversending vil omfatte majoriteten av sakene og fjerne behovet for at alle innbyggere som får en slik «positiv» konklusjon, fysisk må møte opp på trafikkstasjonen med papirutskrift av helseattest.

Status

Noen utfordringer

Løsning produksjonssatt i 2023 hos første EPJ leverandør (Webmed). Helseattester (konklusjon) sendes digitalt til Statens vegvesen, sms/e-postvarslinger sendes til søker for innbetaling og førerkort fornyes automatisk deretter. Løsningen fungerer som tiltenkt og Webmed har breddet løsningen til sine kunder.

EPJ løftet besluttet i oktober å sette av 5 mnok for integrering av løsningen med flere EPJ systemer. EPJ løftet har ikke tidfestet inngåelse av nye kontrakter og prosjektet er derfor i påvente av dette forlenget.


Risiko

Middels

Risiko: Manglende utvikling hos øvrige EPJ-leverandører. Tiltak: EPJ løftet inngår kontrakt med flere EPJ leverandører.

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 7 av 10 leveranser.

 • Kontrakt med flere EPJ leverandører

  Ferdigstilt og levert: Nei

  EPJ løftet skal inngå kontrakt med flere EPJ leverandører for videre bredding av løsningen. Planlagt sluttdato foreligger ikke

 • Infrastruktur og grensesnitt for datautveksling mellom primærhelsetjenesten og vegmyndighetene.

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.12.2019

 • Gjenbrukbare komponenter for framtidige fellestjenester for helsepersonell. *

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.12.2020

 • Egenerklæringsskjema på helsenorge.no *

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.12.2020

 • Fastlege EPJ leverandører utviklet funksjonalitet

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.10.2022

 • Førerrett som fellestjeneste integrert med EPJ; et interaktivt skjema som støtter gjennomføring av helseundersøkelse og formidling av helseattestens konklusjon til vegmyndighetene. *

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.12.2022

  Produksjonsdato 17.1.2023 (Webmed)

 • Overføring av konklusjon mellom medisinsk myndighet og Statens vegvesen testet

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.12.2022

 • Utprøving og innføring av løsning

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 30.06.2023

  Webmed fastleger har tatt i bruk løsningen.

 • Prosjekt slutt

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2024

 • Nye avtaler

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2024

  Nye avtaler med EPJ leverandører (via EPJ løftet)

Avhengigheter

Tiltaket har følgende avhengigheter.
Hva trenger tiltaket levert Hvilken aktør er tiltaket avhengig av? Hva skal det brukes til? Frist Kritikalitet Status
Kontrakt med flere EPJ leverandører EPJ løftet Høy Rød
Utvikling av funksjonalitet EPJ-leverandører (foruten Webmed) Implementere støtte for SMART on FHIR. Sikrer at tjenesten kan kommunisere med andre nødvendige tjenester som bl.a. overføringen av konklusjonen til Statens Vegvesen. 31.12.2023 Middels Rød