Hopp til hovedinnhold
Søk

Digital Førerettsforvaltning

Prosjektet skal digitalisere dialogen mellom lege og vegmyndighet for å fornye førerretten, og fjerne behovet for at innbyggere må møte opp på trafikkstasjonen

Nøkkelinformasjon

Status

Under kontroll

Strategimål

2 - Enklere arbeidshverdag

Eier

Direktoratet for e-helse

Risiko

Middels

Kontaktperson

Elizabeth Melsom Krystad (NHN)

Segment

Samstyre

Prosjektet har som formål å digitalisere oversendelse av legens konklusjon fra helseundersøkelse i førerkortsaker til vegmyndighetene (der det ikke er anbefalt begrensninger i varighet eller vilkår ut oversynskorreksjon). En slik digital oversending vil omfatte majoriteten av sakene og fjerne behovet for at alle innbyggere som får en slik «positiv» konklusjon, fysisk må møte opp på trafikkstasjonen med papirutskrift av helseattest.

Status

Under kontroll

Løsning pooduksjonssatt 17.1.23 hos første EPJ leverandør (Webmed). Løsning har vært i begrenset bredding. Helseattester (konklusjon) sendes digitalt til Statens vegvesen, sms/e-postvarslinger sendes til søker for innbetaling og førerkort fornyes automatisk deretter. Løsningen fungerer som tiltenkt i begrenset bredding og Webmed er i ferd med å bredde løsningen. EPJ løftets reforhandling av avtaler med øvrige EPJ leverandører sist planlagt Q123 er ytterligere utsatt.

Risiko

Middels

Risiko: Forsinket eller manglende utvikling hos øvrige EPJ-leverandører Tiltak: Reforhandling av øvrige EPJ leverandør kontrakter (EPJ løftet)

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 7 av 8 leveranser.

 • Infrastruktur og grensesnitt for datautveksling mellom primærhelsetjenesten og vegmyndighetene.

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.12.2019

 • Gjenbrukbare komponenter for framtidige fellestjenester for helsepersonell. *

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.12.2020

 • Egenerklæringsskjema på helsenorge.no *

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.12.2020

 • Fastlege EPJ leverandører utviklet funksjonalitet

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.10.2022

 • Førerrett som fellestjeneste integrert med EPJ; et interaktivt skjema som støtter gjennomføring av helseundersøkelse og formidling av helseattestens konklusjon til vegmyndighetene. *

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.12.2022

  Produksjonsdato er 17.1.2023

 • Overføring av konklusjon mellom medisinsk myndighet og Statens vegvesen testet

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.12.2022

 • Utprøving og innføring av løsning

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 30.06.2023

  Flere fastleger har tatt i bruk løsningen

 • Programmet slutt

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2023