Søk

Direktoratets høringer og våre høringsuttalelser

Oversikt over Direktoratet for e-helses høringer og avgitte høringsuttalelser.

Direktoratets høringer

Høringsuttalelser 2022

Høringsuttalelser 2021

Høringsuttalelser 2020

Høringssvar 2019

Tittel Frist Svar

Høring - NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov

2. desember 2019 Høringssvar NOU 2019 5 Ny forvaltningslov (PDF)
Høringsuttalelse NOU 20199 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver (regjeringen.no) 2.desember 2019 Vårt høringssvar (PDF)
Høring - tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.) 4. november 2019 Svar på høring om tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven mm) (PDF)
Revidert forvaltningsstandard for omgrepsharmonisering og omgrepskoordinering 29. oktober 2019 Høringssvar - revidert forvaltningsstandard for begrepsharmonisering og begrepskoordinering (PDF)
Høring - endringer i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister og forskrift om Meldingssystemet for smittsomme sykdommer mv (regjeringen.no) 26.september 2019 Vårt høringssvar (PDF)
Høring av forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring (regjeringen.no) 19. september 2019 Vårt høringssvar (regjeringen.no)
Høring Nasjonal veileder for legevakt 15. september Svar på høring om nasjonal veileder for legevakt (PDF)
Høring - Forslag til gjennomføring av EUs nye regler om universell utforming av IKT 10. September Svar på høring om forslag til gjennomføring av EUs nye regler om universell utforming (PDF)
Forslag til ny barnevernslov (regjeringen.no) 1. august 2019 Vårt høringssvar (PDF)
Endringer i koder for bruksområde til apoteketiketten 1. juni 2019

Vårt høringssvar (PDF)

Vedlegg til høringssvar (PDF)

NOU 2018:16 Det viktigste først (regjeringen.no) 22. mai 2019 Vårt høringssvar (regjeringen.no)
Utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett (regjeringen.no) 22. mars 2019 Vårt høringssvar (regjeringen.no)
Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger (regjeringen.no) 3. mars 2019 Vårt høringssvar (PDF)
Forslag om endringer i Riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring av pasient- og journalopplysninger (arkivverket.no) 1. mars 2019 Vårt høringssvar (PDF)
Forslag til forskrift om medisinske kvalitetsregistre (regjeringen.no) ​20. februar 2019 Vårt høringssvar (regjeringen.no)
​Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten (regjeringen.no) 12. februar 2019 Vårt høringssvar (regjeringen.no)
​Implementering av gjennomføringsrettsakter, selvdeklarasjonsforskrift og rammeverk til eIDAS-forordningen (regjeringen.no) 7. februar 2019 Vårt høringssvar (PDF)

Leter du etter eldre høringssvar? Ta kontakt med Jon-Torgeir Lunke.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei