Hopp til hovedinnhold
Søk

Direktoratets høringer og våre høringsuttalelser

Oversikt over Direktoratet for e-helses høringer og avgitte høringsuttalelser.

Direktoratets høringer

Høringsuttalelser 2022

Høring Frist Direktoratets høringssvar
Høring - forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata 02.12.2022

Høringssvar fra Direktoratet for e-helse - forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (PDF)

Høring - Referansearkitektur for deling av data i høyere utdanning og forskning 31.10.2022 Høringssvar fra Direktoratet for e-helse - Referansearkitektur for deling av data i høyere utdanning og forskning med vedlegg (PDF)

Høring - Endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger (økning i betalingen for nasjonale e-helseløsninger mv.)

26.10.2022 Høringsuttalelse fra Direktoratet for e-helse - Endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger (økning i betalingen for nasjonale e-helseløsninger mv.) (PDF)
Høring: Helse Sør-Øst regional utviklingsplan 2040 30.09.2022 Høringsuttalelse fra Direktoratet for e-helse - forslag til regional utviklingsplan 2040 (PDF)

Høring: Nasjonale faglige råd for digital hjemmeoppfølging

01.09.2022 Høringsuttalelse fra Direktoratet for e-helse - nasjonale faglige råd for digital hjemmeoppfølging (PDF)
Høring - utkast til ny strategi for eID i offentlig sektor 22.08.2022 Høringsuttalelse fra Direktoratet for e-helse - utkast til ny strategi for eID i offentlig sektor (PDF)
Høring: Veileder til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler mm. 14.08.2022 Høringsinnspill fra Direktoratet for e-helse - Nasjonal veileder for forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler mm. (PDF)
Høring - gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1024 om åpne data og viderebruk av informasjon i offentlig sektor. 05.07.2022

Høringsuttalelse fra Direktoratet for e-helse til høring gjennomføring i norsk rett av direktiv (EU) 2019/1024 om åpne data og viderebruk av informasjon fra offentlig sektor (PDF)

Høring: Et nasjonalt løft for informasjonssikkerhet i offentlig forvaltning 22.06.2022 Høringsuttalelse fra Direktoratet for e-helse - Et nasjonalt løft for informasjonssikkerhet i offentlig forvaltning (PDF)

Høring om endringer i sikkerhetsloven (eierskap mv.)

10.01.2022 Høringsuttalelser fra Direktoratet for e-helse forslag om endringer i sikkerhetsloven med vedlegg (PDF)

Høringsuttalelser 2021

Høringsuttalelser 2020

Høringssvar 2019

Tittel Frist Svar

Høring - NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov

2. desember 2019 Høringssvar NOU 2019 5 Ny forvaltningslov (PDF)
Høringsuttalelse NOU 20199 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver (regjeringen.no) 2.desember 2019 Vårt høringssvar (PDF)
Høring - tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.) 4. november 2019 Svar på høring om tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven mm) (PDF)
Revidert forvaltningsstandard for omgrepsharmonisering og omgrepskoordinering 29. oktober 2019 Høringssvar - revidert forvaltningsstandard for begrepsharmonisering og begrepskoordinering (PDF)
Høring - endringer i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister og forskrift om Meldingssystemet for smittsomme sykdommer mv (regjeringen.no) 26.september 2019 Vårt høringssvar (PDF)
Høring av forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring (regjeringen.no) 19. september 2019 Vårt høringssvar (regjeringen.no)
Høring Nasjonal veileder for legevakt 15. september Svar på høring om nasjonal veileder for legevakt (PDF)
Høring - Forslag til gjennomføring av EUs nye regler om universell utforming av IKT 10. September Svar på høring om forslag til gjennomføring av EUs nye regler om universell utforming (PDF)
Forslag til ny barnevernslov (regjeringen.no) 1. august 2019 Vårt høringssvar (PDF)
Endringer i koder for bruksområde til apoteketiketten 1. juni 2019

Vårt høringssvar (PDF)

Vedlegg til høringssvar (PDF)

NOU 2018:16 Det viktigste først (regjeringen.no) 22. mai 2019 Vårt høringssvar (regjeringen.no)
Utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett (regjeringen.no) 22. mars 2019 Vårt høringssvar (regjeringen.no)
Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger (regjeringen.no) 3. mars 2019 Vårt høringssvar (PDF)
Forslag om endringer i Riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring av pasient- og journalopplysninger (arkivverket.no) 1. mars 2019 Vårt høringssvar (PDF)
Forslag til forskrift om medisinske kvalitetsregistre (regjeringen.no) ​20. februar 2019 Vårt høringssvar (regjeringen.no)
​Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten (regjeringen.no) 12. februar 2019 Vårt høringssvar (regjeringen.no)
​Implementering av gjennomføringsrettsakter, selvdeklarasjonsforskrift og rammeverk til eIDAS-forordningen (regjeringen.no) 7. februar 2019 Vårt høringssvar (PDF)

Leter du etter eldre høringssvar?

Ta kontakt med Jon-Torgeir Lunke.