Hopp til hovedinnhold

Standardisering

E-helsestandarder er nødvendige for å sikre gode, sammenhengende pasientforløp. I Norge satser vi på økt bruk av internasjonale standarder.

Om standardisering

Standarder forenkler digitalisering av arbeidsprosesser i helsevesenet og er en forutsetning for å sikre god sammenheng i pasientforløp.

Mer om standardisering