Søk

Helsedata

Norske helsedata er blant de beste i verden. De kan redde liv, skape bedre folkehelse, forbedre ressursbruken og forsterke pasientsikkerheten.

Helsedataprogrammet

Målet med Helsedataprogrammet er å bedre utnyttelsen av norske helsedata fra helseregistre, befolkningsbaserte undersøkelser og forskningsbiobanker. Programmet skal forenkle tilgang, sammenstilling og analyse av helsedata på tvers av registrene.

Helseanalyseplattformen

Helseanalyseplattformen skal forenkle tilgangen og legge til rette for avanserte analyser på tvers av helseregistre, grunndata og andre kilder til helsedata.

Konseptvalgutredningen av Helseanalyseplattformen er starten på et viktig tverrsektorielt grep for å utnytte det internasjonale fortrinnet som norske helsedata kan gi. 

Les rapporten her

Felles søknadsskjema på helsedata.no

Er du forsker som søker helsedata? Nå finner du 47 datakilder i samme skjema på helsedata.no.
Se video
x

helsedata.no

helsedata.no skal gjøre det enklere for forskere å finne helsedataene de trenger.

 

Nyheter

Helsedataservice til Tynset

Mandag 21. desember offentliggjorde regjeringen at hovedtyngden av Helsedataservice som førstelinjetjeneste legges til Tynset. Direktoratet for e-helse har det organisatoriske ansvaret.

Helsedataprogrammet og elektronisk melding av dødsårsak finalister til Bedre stat-prisen 2021!

– Selv om vinneren ikke er kåret enda er vi veldig stolte av at Helsedataprogrammet og elektronisk melding av dødsårsak er to av tre finalister til Bedre stat-prisen 2021, sier fungerende direktør i Direktoratet for e-helse Karl Vestli.

Nå starter byggingen av Helseanalyseplattformen: – Et avgjørende bidrag til mer og bedre helseforskning

– I Norge har vi unike helsedata og fantastiske muligheter til å drive banebrytende forskning. Med Helseanalyseplattformen kan vi utnytte dette potensialet fullt ut, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.
Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse