Søk

Helsedata

Norske helsedata er blant de beste i verden. De kan redde liv, skape bedre folkehelse, forbedre ressursbruken og forsterke pasientsikkerheten.

Helsedataprogrammet

Målet med Helsedataprogrammet er å bedre utnyttelsen av norske helsedata fra helseregistre, befolkningsbaserte undersøkelser og forskningsbiobanker. Programmet skal forenkle tilgang, sammenstilling og analyse av helsedata på tvers av registrene.

Helseanalyseplattformen

Helseanalyseplattformen skal forenkle tilgangen og legge til rette for avanserte analyser på tvers av helseregistre, grunndata og andre kilder til helsedata.

Konseptvalgutredningen av Helseanalyseplattformen er starten på et viktig tverrsektorielt grep for å utnytte det internasjonale fortrinnet som norske helsedata kan gi. 

Les rapporten her

Felles søknadsskjema på helsedata.no

Er du forsker som søker helsedata? Nå finner du 47 datakilder i samme skjema på helsedata.no.
Se video
x

helsedata.no

helsedata.no skal gjøre det enklere for forskere å finne helsedataene de trenger.

 

Nyheter

Øystein K. Johansen blir leiar for Helsedataservice på Tynset

– Vi er veldig glade for å få med Øystein på laget. Han kjem til å bli ein svært viktig ressurs i arbeidet med å bygge opp og vidareutvikle Helsedataservice (HDS) på Tynset, seier Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør for helsedata i Direktoratet for e-helse.

Bedre stat-prisen: – Godt samarbeid gir resultater

Folkehelseinstituttet og Direktoratet for e-helse ble i dag tildelt Bedre stat-prisen 2021 for elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak. Med denne løsningen slipper legene å bruke tid på tungvinte manuelle prosesser, personvernet styrkes og informasjonen kommer raskere fram til de som trenger den.

Oppdatert Nasjonal e-helsestrategi og ny plan

Økt press på helse- og omsorgstjenestene gjør at vi må bruke ressursene mer effektivt. E-helse er en forutsetning for bærekraftige helsetjenester. Nå er helse- og omsorgssektorens felles strategi for e-helse oppdatert.
Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse