Søk

Helsedata

Norske helsedata er blant de beste i verden. De kan redde liv, skape bedre folkehelse, forbedre ressursbruken og forsterke pasientsikkerheten.

helsedata.no

På helsedata.no kan du finne datakilder og søke om tilgang til helseopplysninger.

 

Gå til helsedata.no

Prosjekt helsedata

Prosjekt Helsedata viderefører målene fra Helsedataprogrammet om bedre utnyttelse, bedre kvalitet og sikrere håndtering av data i de nasjonale helseregistrene.

Les mer om prosjektet

Helsedataservice

Helsedataservice skal være førstelinjetjeneste for forskere og andre som søker om tilgang til helsedata. Målet er enklere, raskere og sikrere tilgjengeliggjøring av helsedata.

Les mer på helsedata.no

Aktuelt

Vurderer alternativer etter at Helseanalyseplattformen ble satt på pause

På grunnlag av en samlet risikovurdering i lys av Schrems II-dommen besluttet Direktoratet for e-helse i desember 2021 å sette utviklingen av data- og analysetjenester på vent. Det jobbes nå med alternative løsninger.

Sentrale aktører samarbeider for å styrke tilgangen på helsedata

Helsedata skal gjøres raskere og enklere tilgjengelig og saksbehandlingstiden skal ned. For å lykkes må Direktoratet for e-helse og registerforvalterne jobbe sammen om prioriteringer og tiltak.

Setter arbeidet med Helseanalyseplattformen på pause

Direktoratet for e-helse har besluttet å sette utviklingen av Helseanalyseplattformen på pause. Bakgrunnen er i hovedsak juridiske utfordringer som følge av Schrems II-dommen. Dette betyr imidlertid ikke at arbeidet med å forenkle tilgangen til norske helsedata stopper opp.

Derfor jobber vi med helsedata

Hvorfor dør vi ikke lenger av spedalskhet i Norge? Det kan vi blant annet takke helseregistrene våre for.
Se video

Helseanalyseplattformen

Helseanalyseplattformen skal forenkle tilgangen og legge til rette for avanserte analyser på tvers av helseregistre, grunndata og andre kilder til helsedata.

Konseptvalgutredningen av Helseanalyseplattformen er starten på et viktig tverrsektorielt grep for å utnytte det internasjonale fortrinnet som norske helsedata kan gi. 

Les rapporten her

Helsedataprogrammet

Helsedataprogrammet har siden 2017 jobbet for å gi raskere og sikrere tilgang til helsedata fra landets mange helseregistre og datakilder. Helsedataprogrammet ble avsluttet ved 31.12.2021, men satsingen videreføres gjennom Prosjekt helsedata og Helsedataservice.

Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse