Hopp til hovedinnhold

Helsedata

Norske helsedata er blant de beste i verden. De kan redde liv, skape bedre folkehelse, forbedre ressursbruken og forsterke pasientsikkerheten.

helsedata.no

På helsedata.no kan du finne datakilder og søke om tilgang til helseopplysninger.

 

Gå til helsedata.no

Prosjekt helsedata

Prosjekt Helsedata viderefører målene fra Helsedataprogrammet om bedre utnyttelse, bedre kvalitet og sikrere håndtering av data i de nasjonale helseregistrene.

Les mer om prosjektet

Helsedataservice

Helsedataservice skal være førstelinjetjeneste for forskere og andre som søker om tilgang til helsedata. Målet er enklere, raskere og sikrere tilgjengeliggjøring av helsedata.

Les mer på helsedata.no

Aktuelt

Derfor jobber vi med helsedata

Hvorfor dør vi ikke lenger av spedalskhet i Norge? Det kan vi blant annet takke helseregistrene våre for.

Helsedataprogrammet

Helsedataprogrammet har siden 2017 jobbet for å gi raskere og sikrere tilgang til helsedata fra landets mange helseregistre og datakilder. Helsedataprogrammet ble avsluttet ved 31.12.2021, men satsingen videreføres gjennom Prosjekt helsedata og Helsedataservice.

Rapporter fra helsedatasatsingen

Vil du ha siste nytt fra oss?

Skriv inn en gyldig e postadresse