Hopp til hovedinnhold

Reguleringsplan for e-helse

Reguleringsplanen er en helhetlig og sammenhengende oversikt over krav og anbefalinger som gjelder for utvalgte områder for samhandling.

Dette er reguleringsplanen

Reguleringsplanen gir oversikt over informasjonsmodeller, kodeverk og terminologi, krav og prinsipper, standarder og juridiske rammer. Dette er krav og anbefalinger de som utvikler eller tilrettelegger for bruk av e-helseløsninger må forholde seg til.

Reguleringsplanen viser nå krav og anbefalinger for pågående nasjonale satsinger. 

Aktører som samarbeider om god helsehjelp

Innbyggere og helsepersonell har behov for å samhandle, for å yte god helsehjelp. Gjennom informasjonstjenester kan vi samle informasjonsbehov innenfor et område – som eksempelvis kritisk informasjon, pasientenes prøvesvar, journaldokumenter og legemidler. Aktører fra helse- og omsorgssektoren, som sykehus, fastleger, Folkehelseinstituttet, NAV, Helsedirektoratet, samt ulike løsningsleverandører, samarbeider med hverandre ved hjelp av informasjonstjenestene.

Samhandling på tvers ved hjelp av IKT-systemer

Nasjonale e-helseløsninger og samhandlingskomponenter gjør at vi kan utveksle og dele informasjon på tvers av ulike IKT-systemer. Eksempler på nasjonale e-helseløsninger er e-resept, kjernejournal og Helsenorge. 

Samhandlingskomponenter er nasjonale eller regionale løsninger som understøtter utveksling og deling av informasjon og muliggjør samhandling mellom aktører som benytter ulike IKT-systemer. Samhandlingskomponenter kjennetegnes av at de først gir verdi når de brukes i samspill med andre løsninger.