Hopp til hovedinnhold

Kodeverk og terminologi

Gode helsedata kan samlast og bli delt ved bruk av kodar og termar. Dette gjer at vi kan følgje med på helsa til befolkninga og aktivitetane i helsetenesta. Dette bruker vi til å føresjå behov og fordele ressursar i framtida. Kodeverk og terminologi gjer det også mogleg å dele strukturerte helseopplysningar om kvar enkelt pasient for å gi betre behandling.

Oversikt over kodeverk og terminologiar

Send oss ein førespurnad

Spørsmål kan rettast til kodehjelp@helsedir.no

Program kodeverk og terminologi - Felles språk

Program kodeverk og terminologi – Felles språk skal realisere eit felles språk i helse- og omsorgstenestene. 

Aktuelt