Hopp til hovedinnhold
Søk

Kodeverk og terminologi

Gode helsedata kan samles og deles ved bruk av koder og termer. Dette gjør at vi kan følge med på befolkningens helse og aktivitetene i helsetjenesten. Dette bruker vi til å forutse behov og fordele ressurser i fremtiden. Kodeverk og terminologi gjør det også mulig å dele strukturerte helseopplysninger om hver enkelt pasient for å gi bedre behandling.

Oversikt over kodeverk og terminologier

Send oss en henvendelse

Spørsmål kan rettes til [email protected]

Program kodeverk og terminologi - Felles språk

Program kodeverk og terminologi – Felles språk skal realisere et felles språk i helse- og omsorgstjenestene.