Søk

E-helsetrender

Helse-Norge skal bli enklere. Derfor må vi følge med på trendene som driver digitaliseringen framover.

Utviklingstrekk 2021

I utviklingstrekkrapporten kan du lese om aktuelle trender og drivere innen e-helse. I årets rapport ser vi blant annet nærmere på e-konsultasjon, distribuerte dataanalyser og persongenererte data i forskning.

Les rapporten

Helsepersonellundersøkelsen 2020: De fleste indikatorer beveger seg i riktig retning, men fortsatt mange bekymret for pasientinfo i en akuttsituasjon

 – Vi vil nok aldri få hele sektoren til å gå helt i samme takt, men vi kan gå i samme retning. Som alle andre skulle vi gjerne sett raskere bedring, sier Karl Vestli, divisjonsdirektør strategi i Direktoratet for e-helse. 

Nasjonal e-helsemonitor

Ved hjelp av nøkkeltall skal Nasjonal e-helsemonitor sikre et godt kunnskapsgrunnlag om bruk og effekter av IKT i helse- og omsorgssektoren. 

Gå til Nasjonal e-helsemonitor

Nyheter

Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2021

Gjennomføringen av Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2021 nærmer seg. Vi håper på høy deltakelse. Innspill fra helsepersonell er viktig i arbeidet med å skape et enklere Helse-Norge.

Ungdom bidrar til mindre einsemd blant eldre

Gjennom skjermen på stuebordet får Kari ta del i familielivet – utan å forlate huset eller få besøk. Dette er takka vere satsinga Digi-venn i Nord-Gudbrandsdal, der ungdom rettleier eldre i digital kompetanse.

Elektroniske løsninger finner pasienter til koronavaksine

Et nytt verktøy i fastlegenes journalsystemer skal gjøre det lettere for legene å finne pasienter med risiko for korona. Verktøyet forenkler arbeidet med varsling og informasjon til pasientene om vaksine.

Landskamp i digitalisering under Arendalsuka 2021: NO - DK

Jevnt på toppen, men Danmark vant så vidt denne gangen.
Se video
x
Mer populært
44 % har brukt digitale helsetjenester de siste tolv månedene
Innsikt i egen helse
8 av 10 synes at det er viktig å ha tilgang til egne helseopplysninger digitalt
Helse på mobilen
60 % bruker smartklokker, aktivitetsmålere eller helse- og livsstilsapper

Tryggere helseapper

Sammen med Helsedirektoratet og Norsk Helsenett har Direktoratet for e-helse sett på hvordan man kan fremme utvikling og bruk av apper og mobil helseteknologi med god kvalitet.

Målet er at innbyggerne i Norge kan ta en mer aktiv rolle i håndtering av egen helse ved bruk av digitale helseverktøy.

Les rapporten

Møter pasientene på video

Slik jobber psykolog Kaja Asbjørnsen Betin og kollegaene ved Lovisenberg Diakonale Sykehus med digital behandling av pasienter.
Se video
x
Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse