Hopp til hovedinnhold
Søk

E-helsetrender

Helse-Norge skal bli enklere. Derfor må vi følge med på trendene som driver digitaliseringen framover.

Utviklingstrekk 2022

I utviklingstrekkrapporten kan du lese om aktuelle trender og drivere innen e-helse.

Les rapporten

Nasjonal e-helsemonitor

Ved hjelp av nøkkeltall skal Nasjonal e-helsemonitor sikre et godt kunnskapsgrunnlag om bruk og effekter av IKT i helse- og omsorgssektoren. 

Gå til Nasjonal e-helsemonitor

E-helsetrender 2022

Opptak fra webinar 10. mars

Relatert innhold

E-konsultasjon
27 % av konsultasjoner hos fastleger i 2021 var e-konsultasjoner (video, tekst, bilde, lyd).
Digitale innbyggertjenester
1 av 3 innbyggere ønsker seg flere digitale helsetjenester enn de har tilgang til i dag
Flere besøker helsenorge.no 94% økning i besøk på helsenorge.no fra 2020 til 2021

Innbyggerundersøkelsen om e-helse 2021

Direktoratet for e-helse har siden 2019 gjennomført årlige kartlegginger av innbyggernes bruk av, holdninger til og tilfredshet med digitale helsetjenester.

Les rapporten

Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2021

Direktoratet for e-helse har gjennomført en kartlegging av helsepersonells bruk av, holdninger til og tilfredshet med digitale helsetjenester.

Les rapporten
Digitale helsetjenester
46 % har brukt digitale helsetjenester de siste tolv månedene
Helseopplysninger
7 av 10 innbyggere har tillit til at deres helseopplysninger forvaltes på en trygg og sikker måte
Tillit øker 55 % av helsepersonell har stor tillit til digitale helsetjenester

Møter pasientene på video

Slik jobber psykolog Kaja Asbjørnsen Betin og kollegaene ved Lovisenberg Diakonale Sykehus med digital behandling av pasienter.

Tryggere helseapper

Sammen med Helsedirektoratet og Norsk Helsenett har Direktoratet for e-helse sett på hvordan man kan fremme utvikling og bruk av apper og mobil helseteknologi med god kvalitet.

Målet er at innbyggerne i Norge kan ta en mer aktiv rolle i håndtering av egen helse ved bruk av digitale helseverktøy.

Les rapporten

Vil du ha siste nytt fra oss?

Skriv inn en gyldig e postadresse