Hopp til hovedinnhold
Søk

E-helsetrender

Helse-Norge skal bli enklere. Derfor må vi følge med på trendene som driver digitaliseringen framover.

Utviklingstrekk 2022

I utviklingstrekkrapporten kan du lese om aktuelle trender og drivere innen e-helse.

Les rapporten

Nasjonal e-helsemonitor

Ved hjelp av nøkkeltall skal Nasjonal e-helsemonitor sikre et godt kunnskapsgrunnlag om bruk og effekter av IKT i helse- og omsorgssektoren. 

Gå til Nasjonal e-helsemonitor

E-helsetrender 2022

Opptak fra webinar 10. mars
Se video

Relatert innhold

E-konsultasjon
27 % av konsultasjoner hos fastleger i 2021 var e-konsultasjoner (video, tekst, bilde, lyd).
Digitale innbyggertjenester
1 av 3 innbyggere ønsker seg flere digitale helsetjenester enn de har tilgang til i dag
Flere besøker helsenorge.no
94% økning i besøk på helsenorge.no fra 2020 til 2021

Innbyggerundersøkelsen om e-helse 2021

Direktoratet for e-helse har siden 2019 gjennomført årlige kartlegginger av innbyggernes bruk av, holdninger til og tilfredshet med digitale helsetjenester.

Les rapporten

Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2021

Direktoratet for e-helse har gjennomført en kartlegging av helsepersonells bruk av, holdninger til og tilfredshet med digitale helsetjenester.

Les rapporten
Digitale helsetjenester
46 % har brukt digitale helsetjenester de siste tolv månedene
Helseopplysninger
7 av 10 innbyggere har tillit til at deres helseopplysninger forvaltes på en trygg og sikker måte
Tillit øker
55 % av helsepersonell har stor tillit til digitale helsetjenester

Aktuelt

Rapport: Bedre samarbeid med helsenæringen er avgjørende for å øke gjennomføringsevnen på e-helseområdet

– Mer forutsigbarhet, tydeligere rammer og avklaring rundt roller og ansvar i samarbeidet mellom det offentlige og private er noen av grepene som må tas for å øke gjennomføringsevnen, sier direktør Mariann Hornnes i Direktoratet for e-helse.

Sammen om veien videre for digital samhandling

Nylig leverte Direktoratet for e-helse et forslag til videre satsning på digital samhandling. Nasjonal innføring av pasientens legemiddelliste og deling av journaldokumenter i kjernejournal er blant tiltakene sektoren sammen foreslår å prioritere høyt de neste årene.

Utprøving av pasientens legemiddelliste i gang

Nå er utprøvingen av pasientens legemiddelliste i gang i Bergen. Samtidig har flere pasienter fått e-multidose slik at lege og apotek slipper å bruke faks.

Møter pasientene på video

Slik jobber psykolog Kaja Asbjørnsen Betin og kollegaene ved Lovisenberg Diakonale Sykehus med digital behandling av pasienter.
Se video
x

Tryggere helseapper

Sammen med Helsedirektoratet og Norsk Helsenett har Direktoratet for e-helse sett på hvordan man kan fremme utvikling og bruk av apper og mobil helseteknologi med god kvalitet.

Målet er at innbyggerne i Norge kan ta en mer aktiv rolle i håndtering av egen helse ved bruk av digitale helseverktøy.

Les rapporten

Vil du ha siste nytt fra oss?

Skriv inn en gyldig e postadresse