Hopp til hovedinnhold

Veikart for nasjonal e-helsestrategi

Veikartet gir oversikt over aktiviteter som er viktig for realisering av målene i e-helsestrategien. Aktivitetene foregår eller er planlagt nasjonalt, regionalt og i kommunene i helse- og omsorgssektoren. Aktivitetene er strukturert etter hvilke mål og deretter hvilke delmål de støtter mest opp under.

Filtrer veikartet etter dine ønsker

Fildreringsvalg i veikartet.JPG

Her kan du:

  • Se pågående og planlagt aktivitet for et delmål.
  • Se pågående og planlagt aktivitet som gjennomføres av en virksomhet.
  • Se pågående og planlagt aktivitet som gjelder for en brukergruppe. 

Strategimål og delmål

Delmålene bidrar til hvert av målene i nasjonal e-helsestrategi. Se veikart som viser aktivitetene innenfor hvert delmål.

Mål 1: Aktiv medvirkning i egen og næres helse

Mål 2: Enklere arbeidshverdag

Mål 3: Helsedata til fornying og forbedring

Mål 4: Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling

Mål 5: Samarbeid og virkemidler som styrker gjennomføringskraft

Eier

Eier er de virksomhetene som er overordnet ansvarlig for å gjennomføre aktiviteten, enten det er å utvikle, tilpasse eller innføre i organisasjonen.  Se veikart for leveranser og aktiviteter for disse virksomhetene.

Brukergrupper

Veikartet inneholde aktiviteter og leveranser som brukes av ulike brukergrupper i helse- og omsorgssektoren. Se veikart  som viser aktivitet for ønsket brukergruppe. 

Om veikartet

Veikartet skal bidra til tett samarbeid i helse- og omsorgssektoren.

Last ned Veikart for nasjonal e-helsestrategi