Hopp til hovedinnhold

FRESK

FRESK-programmet står for Fremtidens systemer i klinikken, og er en samling av regionale prosjekter i Helse Nord med ansvar for planlegging og innføring av nye og fremtidsrettede kliniske systemer ved sykehusene i Nord-Norge.

Nøkkelinformasjon

Strategimål

2 - Enklere arbeidshverdag

Eier

Helse Nord RHF

Kontaktperson

Bengt Nilsfors

Segment

Observere

Å få logistikken i et sykehus til å fungere optimalt er ikke gjort i et tastetrykk. Skal helsepersonell ha gode forutsetninger for å gjøre en god jobb, må de også ha gode verktøy for å planlegge, utføre og dokumentere pasientbehandlingen. Én journal bidrar til bedre samarbeid om pasienten – på tvers av fagfelt og på tvers av sykehusavdelinger. På den måten blir det tryggere for pasienten.

Prosjektene i FRESK-programmet tar høyde for at IT-satsningen i Helse Nord nå er inne i en fase hvor den har mer karakter av virksomhetsutvikling enn rene IT-prosjekter. I tillegg til innføringen av nye kliniske fagsystemer som inngår i pasientjournalen (bl.a. DIPS Arena, MetaVision og Digitalt mediearkiv), innebærer den videre satsningen endring av kliniske arbeidsprosesser ved sykehusene i helseregionen. Forbedring av pasientforløp er en viktig del av dette arbeidet.

Les mer om prosjektet på Helse Nord sine nettsider.

Status

Under kontroll

Risiko

Ikke rapportert

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 7 av 8 leveranser.

 • Digitalt mediearkiv, teknisk installasjon og 6 piloter

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 30.06.2019

 • Selvinnsjekk og betaling dellevaranse A, Innføring av kiosk, betalingspåminning

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 30.06.2019

 • Digitalt medierakiv, plan for videre bredding/plan for videreutvikling

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.12.2019

 • Selvinnsjekk og betaling. Pasientapp på mobil

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.12.2019

 • DIPS Arena innføring fase 1 (overgang til Arena) for samtlige HF.

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.12.2020

  Se fase 2

 • Selvinnsjekk og betaling. Klinikerapp Arena – pilot

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 15.09.2021

 • DIPS Arena innføring fase 2 – avanserte moduler – samtlige HF

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.06.2022

  Fase 1 og to er slått sammen til en leveranse - Overgang til DIPS Arena

 • Innføring Medikasjon/kurve, samtlige HF

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2023

  Utrulling UNN HF - 23