Hopp til hovedinnhold

Fyrtårnprosjektet

Fyrtårnprosjektet - registrering av skader, analyse og bruk av skadedata.

Nøkkelinformasjon

Strategimål

3 - Helsedata til fornying og forbedring

Eier

Folkehelseinstituttet

Kontaktperson

Eva Kulsetås Håndlykken

Segment

Observere

Beskrivelse:
Prosjektledelsen ble avsluttet i Helsedirektoratet 31.12.2023, og videreført i Folkehelseinstituttet (FHI) fra 1. januar 2024.
Fyrtårnprosjektet - registrering av skader, analyse og bruk av skadedata. Prosjektet har en varighet på 3-5 år, med det formål å bedre komplettheten og kvaliteten på registrering av skadedata til NPR (med fokus på trafikkskader) som igjen vil kunne gi et kunnskapsgrunnlag for forebyggende arbeid i trafikken. Prosjektet er ikke begrenset til trafikkskader. Det skal i tillegg " bidra til å fremme analyse og bruk av data av alle typer skader og ulykker til samfunnsplanlegging lokalt og nasjonalt, og å legge til rette for forsking på dataene". Prosjektet er begrenset til 17 registreringsenheter (10 sykehus og 7 kommunale legevakter) hvor det blir ansatt en skadekoordinator i 20 % stilling. FHI, avdeling registerkvalitet skal følge opp skadekoordinatorene gjennom veiledning, opplæring, tilbakemeldinger og samlinger, og fungere som prosjektleder i arbeidsgruppen (øvrige deltakere Statens Vegvesen, Folkehelseinstituttet, Nasjonalt traumeregister, representant for de ti deltakende fyrtårnsykehusene, representant for de syv deltakende kommunale legevaktene, folkehelsekoordinator fra en av de syv byene hvor fyrtårnprosjektet registrerer data). FHI, avdeling registerkvalitet, vil også delta koordineringsgruppe, mens referansegruppen ledes av Helsedirektoratet, avdeling miljø og helse.
Formål:
Bedre kompletthet og kvalitet på skadedata i NPR (med fokus på trafikkskader) som igjen vil kunne gi et kunnskapsgrunnlag for forebyggende arbeid i trafikken.

Status

Under kontroll

Risiko

Ikke rapportert

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 0 av 2 leveranser.

 • Utlevering av personskadedata til Folkehelseinstituttet

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2025

  Tertialvis utlevering av personskadedata fra Norsk pasientregister til Folkehelseinstituttet for analyse og statistikkproduksjon i prosjektperioden.

 • Økt kompletthet og kvalitet i personskadedata

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2025

  Økt kompletthet og kvalitet i personskadedata i Norsk pasientregister fra deltakende legevakter og sykehus. Innrapportering er tertial.