Hopp til hovedinnhold

Kjernejournal dokumentdeling

Helse Sør-Øst er nasjonal hovedsamarbeidspart i arbeidet med å forberede innføring av dokumentdeling via kjernejournal.

Nøkkelinformasjon

Strategimål

4 - Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling

Eier

Helse Sør-Øst RHF

Risiko

Lav

Kontaktperson

Mariann Seland

Segment

Koordinere

Bakgrunnen for prosjektet er behovet for raskere informasjonsutveksling mellom behandlere og forenklet samarbeid mellom ulike omsorgsnivå (primær- og spesialisthelsetjeneste). Målet er at all relevant informasjon skal følge pasienten, noe som støttes ved å gi helsepersonell ved ulike behandlingssteder raskere og enklere tilgang til sentrale journaldokumenter. Dette vil bidra til at pasienter får sikrere, raskere og bedre helsehjelp. Prosjektet startet i 2019, og utprøving begynte høsten 2020 mellom Oslo universitetssykehus og et utvalg helsepersonell fra blant annet Oslo legevakt, Lovisenberg sykehus og tre fastlegekontor.

Løsningen innebærer i første omgang at helsepersonell utenfor sykehus skal kunne lese oppsummeringer av behandling (epikriser og sammenfatninger) og røntgensvar fra journalsystemet ved sykehuset, og inkludere dette i grunnlaget for medisinske vurderinger når de skal behandle pasienten.

I utprøvingen ble et begrenset antall sentrale dokumenttyper tilgjengelige for innsyn. Målet er at alle helseforetakene i regionen etter hvert skal gjøre sentralt journalinnhold tilgjengelig på denne måten.

Den 13. juni ble det åpnet for at alle helseforetak i Helse Sør-Øst som kilder for dokumentdeling. Alle med tilgang til kjernejournal ser dokumentlisten til pasienten. Alle fastleger i landet og leger og psykologer i Helse Sør-Øst, ved Diakonhjemmet og Lovisenberg, ved Oslo kommunale legevakt og KAD Aker har nå tilgang til innholdet i enkeltdokumentene.

Prosjektet er nasjonalt og Helse Sør-Øst er hovedsamarbeidspartner.

Status

Under kontroll

Risiko

Lav

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 4 av 6 leveranser.

 • M5 - Når dokumentinnsyn er tilgjengelig fra alle helseforetak i HSØ for leger/psykologer som er ansatt hos «Aktør X»

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 13.06.2023

  Leveransedato forskjøvet flere ganger fra 14.02.2022, 18.03.2022 , 30.09.2022 og 31.12.2022

 • M2 - Når alle HF i HSØ deler referanser med alle konsumenter av kjernejournal av kjernejournal

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 30.06.2023

  Leveransedato forskjøvet flere ganger fra 01.11.2021, 14.02.2022, 18.03.2022 30.09.2022 og 31.12.2022

 • M3 - Når dokumentinnsyn er tilgjengelig fra alle helseforetak i HSØ for alle leger/psykologer som er ansatt i HSØ – Trinn B al

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 30.06.2023

  Leveransedato forskjøvet flere ganger fra 14.02.2022, 18.03.2022 , 30.09.2022, og 31.12.2022

 • M4 - Når dokumentinnsyn er tilgjengelig fra alle helseforetak i HSØ for alle fastleger

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 30.06.2023

  Leveransedato forskjøvet flere ganger fra 01.11.2021, 14.02.2022, 18.03.2022 , 30.09.2022, og 31.12.2022

 • M6 - Når Prosjektfase 2 er avsluttet

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2024

  Når Prosjektfase 2 er avsluttet Fase 2, etter utprøvingen, innebærer videreutvikling, skalerbarhet og tilrettelegging for innføring av tjenesten til flere. Det er basert på Norsk Helsenett sin produksjonssetting av tilrettelegging av tillitsrammeverket i HelseID. NHN rakk ikke leveranse i september 2023 men at støtte for tillitsrammeverket i HelseID tentativt vil settes i produksjon i februar 2024 , hvilket betyr behov for å forlenge prosjektet i HSØ ut Q2 2024 i påvente av leveranse fra NHN. (Leveransedato forskjøvet flere ganger, sist fra 31.12.2022 og fra 30.10.2023)

 • Dokumentdeling via Kjernejournal

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2024

  Prosjektet skal tilby informasjonsdeling på tvers av helsetjenesten

Avhengigheter

Tiltaket har følgende avhengigheter.
Hva trenger tiltaket levert Hvilken aktør er tiltaket avhengig av? Hva skal det brukes til? Frist Kritikalitet Status
PDS Behovskøelement #27 Norsk helsenett Dokumentdeling 02.04.2023 Høy Oppfylt
PDS Behovskøelement #27 Direktoratet for e-helse Dokumentdeling 02.04.2023 Høy Oppfylt