Hopp til hovedinnhold
Søk

Klinisk legemiddelsamhandling

Prosjektet legger til rette for bedre samhandling om legemiddelinformasjon mellom fagsystemene i regionen og mot eksterne aktører og legger til rette for innføring av PLL også gjennom deltagelse i SAFEST og PLL-prosjektene.

Nøkkelinformasjon

Status

Under kontroll

Strategimål

4 - Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling

Eier

Helse Sør-Øst RHF

Risiko

Lav

Kontaktperson

Marit Moen

Segment

Koordinere

Det er økende fokus på legemiddelområdet på regionalt og nasjonalt nivå. Eksempler på dette er lukket legemiddelsløyfe, SAFEST (forbedret legemiddelinformasjon fra Statens Legemiddelverk) og pasientens legemiddelliste (PLL).

Det er i dag for liten grad av samhandling om legemiddelinformasjon mellom fagsystemer som er i bruk innad i Helse Sør-Øst og mot eksterne aktører som kjernejournal (KJ) og reseptformidler (RF). Dette gir ikke den støtten i arbeidsprosessene som klinikere forventer.

For at legemiddelhåndteringen internt i regionen, og også mot eksterne helseaktører, skal bli bedre, er det viktig å fokusere på samhandling mellom applikasjonene. Dette er også en forutsetning dersom gevinster skal realiseres.

Noen av disse utfordringene kan løses internt i Helse Sør-Øst, mens andre skaper utfordringer for legemiddelrelatertdatabehandling på tvers av regionene og omsorgsnivåer og krever derfor tettsamarbeid mellom aktører både på regionalt og nasjonalt nivå.

Status

Under kontroll

Gjennomføringsfase 2 ble godkjent av styret i Helse Sør-Øst 21.10.2021. Ny faseovergang er forskjøvet noe, men har ikke konsekvens for leveranser.

Risiko

Lav

Prosjektets risiko for fase 2 er lav, selv om det er noe risiko knyttet til fremdrift. Det er også gevinstrisiko knyttet til implementering.

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 1 av 3 leveranser.

 • L1 - Analyse og målarkitektur

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 21.10.2021

  Fase 1 startet i februar 2020 er ferdigstilt. Prosjektet har levert analyse og målarkitektur for legemiddelsamhandling og kravspesifikasjon for endringer i MetaVision for produktkoder og ATC klassifisering på enkeltvirkestoff. 

 • L2 - Fase 2

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2023

  Leveransene i fase 2 er delt inn i fire:  Målarkitektur  SAFEST i Helse Sør-Øst  PLL i Helse Sør-Øst  Realisering av tiltak for regionale applikasjoner 

 • L0 - Kravspesifikasjoner, bestilling  og gjennomføre endringer i de regionale løsningene

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.04.2026

  Prosjektet har som hovedleveranser å utarbeide kravspesifikasjoner og bestille og gjennomføre endringer i de regionale løsningene for kurve- og medikasjon (MetaVision) og elektronisk pasientjournal (DIPS).  Videre oppfølging av utvikling, test, opplæring og implementering skal utføres av regional fagforvaltning i  Sykehuspartner HF.