Hopp til hovedinnhold

Mine timeavtaler

Prosjektet skal levere en innbyggertjeneste der pasienten ved å bruke Helsenorge.no skal kunne: - få varsel om ny time og eventuell endring av time - se sine timeavtaler ved helseforetaket - få detaljer om timen, se eventuelle forberedelser og annen relevant informasjon - bekrefte at man kommer til timen, be om endring av time eller stille andre spørsmål knyttet til timen

Nøkkelinformasjon

Strategimål

1 - Aktiv medvirkning i egen og næres helse

Eier

Helse Sør-Øst RHF

Kontaktperson

Solvår Bø Brobakk

Segment

Observere

Alt for mange pasienter står i ventelistekø, og køen vokser raskere enn sykehusene klarer å ta unna. En av grunnene er at folk ikke møter til timen, eller ikke møter riktig forberedt. Det fører til at timer står ubenyttet. En annen grunn er at det er for kort planleggingshorisont som gjør at tentativ dato må settes. I tillegg brukes det tid på sykehuset til pasienter som kunne vært behandlet eller fulgt opp hjemme. Et tiltak for å korte ned ventelistekøene er at pasienter må være mer involvert og ta mer styring over egen helse. Det krever innsikt i eget forløp og et økt informasjonsbehov om diagnose og behandling. Digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst har gjennom målbildet for innsikt i planlagt forløp som målsetning å bidra til at flere møter til time, og at de som møter er riktig forberedt. Prosjektet vil bidra til den nasjonale målsetningen om å etablere pasientens helsetjeneste. Prosjektet skal levere en innbyggertjeneste på helsenorge.no for visning av timeavtaler med informasjon og digital dialog mellom spesialisthelsetjeneste og pasient.

Prosjektets deles inn i tre hoveddeler:
Endring i arbeidsprosesser i helseforetaket
Teknisk løsning
Innbyggertjeneste på Helsenorge

Status

Under kontroll

Risiko

Ikke rapportert

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 0 av 5 leveranser.

 • Innbyggertjeneste på Helsenorge

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2024

  Basert på behov og krav hentet inn i konseptfasen skal det sammen med NHN beskrives og designes nye funksjoner i timetjenesten på Helsenorge.

 • Teknisk løsning EPJ

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2024

  Spesifisere, utvikle og etablere endringer i fagsystemer, samt integrasjonstjenester for å hente ut informasjon fra fagsystemer og tilgjengeliggjøre den på Helsenorge.

 • Endring i arbeidsprosessene til helseforetakene

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 29.03.2025

  Definere nye arbeidsprosesser Rydde i timeregisteringspraksis Standardisering av informasjon tilknyttet timeavtaler

 • Teknisk løsning radiologi

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.03.2025

  Spesifisere, utvikle og etablere endringer i fagsystemer, samt integrasjonstjenester for å hente ut informasjon fra fagsystemer og tilgjengeliggjøre den på Helsenorge

 • Utrulling til resterende helseforetak og avslutning

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2025

  Løsning som settes i drift på helseforetak som har Arena høsten 2024 skal rulles ut på resterende helseforetak etter hvert som de tar i bruk DIPS Arena.