Hopp til hovedinnhold
Søk

Regional EPJ modernisering

Overgang til konsolidert løsning av DIPS Arena for hele foretaksgruppen

Nøkkelinformasjon

Status

Under kontroll

Strategimål

4 - Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling

Eier

Helse Sør-Øst RHF

Kontaktperson

Stein Hagen

Segment

Observere

Helse Sør-Øst har behov for å utvikle sine helsetjenester for å møte nye behov i befolkningen. Sentrale pasientjournalsystemer må fortløpende videreutvikles for å understøtte nye og endrede helsetjenester og tilhørende arbeidsprosesser for ulike grupper av personell.

Helseforetakene i Helse Sør-Øst må oppgradere fra dagens PAS/EPJ-system med begrensede muligheter for videreutvikling (DIPS Classic), til et teknologisk mer moderne PAS/EPJ (DIPS Arena) som kan utvikles og møte viktige behov for modernisering av funksjonalitet.

Prosjektet skal også legge til rette for mer for fleksibel og raskere innføring av ny og forbedret funksjonalitet og økt endringsevne. Dette oppnås blant annet gjennom en full konsolidering av de ulike DIPS-instansene i regionen.

Status

Under kontroll

Oslo universitetssykehus tok i bruk DIPS Arena for klinikk for psykisk helsevern og avhengighet i mai som planlagt, men ibruktakelse for resten av foretaket er forskjøvet ca 3 måneder til månedsskiftet mai/juni.

Risiko

Ikke rapportert

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 1 av 11 leveranser.

 • L1 - OUS PHA

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 08.05.2022

  Oslo universitetssykehus tar i bruk DIPS Arena for klinikk for psykisk helsevern og avhengighet.

 • L2 - OUS somatikk

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 22.05.2023

  Oslo universitetssykehus tar i bruk DIPS Arena for somatikk

 • L3 - ST

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 09.10.2023

  Sykehuset Telemark tar i bruk DIPS Arena

 • L4 - VV

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 13.11.2023

  Vestre Viken tar i bruk DIPS Arena

 • L5 - SiV

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 04.03.2024

  Sykehuset i Vestfold tar i bruk DIPS Arena

 • L6 - SS

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 13.05.2024

  Sørlandet sykehus tar i bruk DIPS Arena

 • L7 - Ahus

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 07.10.2024

  Akershus universitetssykehus tar i bruk DIPS Arena

 • L8 - SØ

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 11.11.2024

  Sykehuset Østfold tar i bruk DIPS Arena

 • L9 - SI

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 24.02.2025

  Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset tar i bruk DIPS Arena

 • L10 - Sun

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 12.05.2025

  Sunnaas sykehus tar i bruk DIPS Arena

 • L11 - MHH

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 12.05.2025

  Martina Hansens Hospital tar i bruk DIPS Arena