Hopp til hovedinnhold

Samarbeidsmodell for internasjonale standarder

Samarbeidsmodellen beskriver samarbeidet mellom ulike aktørgrupper om å vurdere og velge e-helsestandarder for digital samhandling i den norske helsetjenesten. Den beskriver roller til ulike aktører og hvordan samarbeidet mellom disse kan forbedres. Målet er å styrke koblingen mellom lokalt og regionalt standardiseringsarbeid og det internasjonale standardiseringsarbeidet. Dette vil bidra til raskere avklaringer for hva som skal gjelde nasjonalt og forenkle arbeidet til deg som anskaffer eller utvikler helseteknologi.

Hva er Samarbeidsmodellen?

Samarbeidsmodellen for internasjonale standarder beskriver roller og ansvar til aktører i helsevesenet i arbeidet med å bruke og tilpasse e-helsestandarder i Norge. Den gjelder for alle som bruker, anskaffer eller utvikler helseteknologi:

 • Leverandører av kliniske IT- systemer til helsevesenet
 • Kommuner, helseforetak, fastleger som anskaffer eller videreutvikler sine systemer
 • Standardiseringsorganisasjoner som utvikler e-helsestandarder
 • Myndigheter på helseområdet
 • Innbyggere og helsepersonell som bruker helseteknologi

 

Hvorfor trenger vi en samarbeidsmodell?

En tydelig rolleavklaring mellom aktørene skal øke farten på standardiseringsarbeidet og styrke digitalisering og nyttestyring i sektoren.

I Norge er det flere tusen aktører som bruker, bestiller og utvikler helseteknologi. For å dele elektronisk helseinformasjon, er det avgjørende at vi bruker standarder likt. Det krever kompetanse og kunnskapsdeling på ulike nivåer.

Økende digitalisering gjør at vi trenger flere standarder. Rask teknologisk utvikling gjør også at vi må utvikle standardene raskere. Samtidig må vi følge med på internasjonale krav som vil gjelde i Norge, spesielt fra EU.

Samarbeidsmodellen legger opp til: 

 • Riktig bruk av ressurser og fagkompetanse på ulike nivåer i sektoren 
 • Bedre involvering av helsepersonell og teknologer
 • Økt grad av samarbeid og tillit mellom aktørene

 

Mål med Samarbeidsmodellen

Følger aktører Samarbeidsmodellen blir det enklere å:

 • Anskaffe og utvikle god helseteknologi
 • Lage løsninger der helseinformasjon er tilgjengelig på tvers av systemer og institusjoner i helsetjenesten
 • Møte kommende EU-krav om bruk av e-helsestandarder for digital samhandling
 • Utvikle helseteknologi som kan tilbys i et internasjonalt marked