Hopp til hovedinnhold

Nasjonale informasjonsmodeller for helse (Helse-NIM)

En nasjonal informasjonsmodell for helse (Helse-NIM) beskriver overordnet struktur og innhold for ulike typer helseinformasjon, uavhengig av formål og teknisk løsning. En Helse-NIM tar utgangspunkt i internasjonale standarder og ser disse opp mot erfaringer i Norge. Her finner du tiltak for å lage Helse-NIM på områder der det er særlig viktig å kunne dele helseinformasjon.

Tiltakene

Hva er en Helse-NIM?

Helse-NIM er bygget opp med en hierarkisk struktur og beskriver: 

  • Hvilke informasjonsbehov som er felles for et visst område, uavhengig av hva informasjonen skal brukes til og i hvilken kontekst
  • Hvilke kodeverk og terminologier vi trenger for å definere innholdet

En Helse-NIM beskriver ikke hvordan informasjonen teknisk sett skal implementeres i IT-løsninger. Den tar heller ikke for seg ikke juridiske og organisatoriske forutsetninger for å dele informasjon.
 

Hvorfor lager vi Helse-NIM?

Helse-NIM gjør det enklere for deg å velge og bruke e-helsestandarder når du skal bestille eller utvikle digitale tjenester. Hensikten er å gi forutsigbare rammer for strukturering av helseinformasjon.

Når alle følger innhold og standardene i en slik informasjonsmodell, sikrer vi at dataene struktureres på samme måte. Dette sørger for semantisk samhandling og gjør det lettere å utveksle og forstå informasjon på tvers av ulike IT-systemer og mellom virksomheter.

En Helse-NIM er et overordnet produkt som beskriver hva som må være felles. Samtidig får helsenæringen fleksibilitet når de lager nye løsninger.

Vi utvikler Helse-NIM på områder hvor det er viktig å kunne dele helseinformasjon, og hvor ett eller flere av kriteriene under er oppfylt:

  • Hvor helsetjenester ikke er digitale i dag
  • Digitale løsninger som finnes, er utformet forskjellig
  • Det kommer nye internasjonale krav til informasjonen som skal deles digitalt, for eksempel fra EU

Helse-NIM skal møte behovet for raskere utvikling av standarder og nasjonale føringer, gjennom å gi overordnede rammer tidlig. 

Som følge av erfaringer med bruken av en informasjonsmodell og utvikling i europeiske initiativer, kan det komme endringer i modellen. Etter utprøving og eventuelle justeringer vil Helsedirektoratet vurdere å utgi informasjonsmodellene som normerende produkter. 

Helse-NIM er basert på en tilnærming som mange andre land også holder på med, for eksempel MIO-arbeidet i Tyskland og Zibs i Nederland. Vi deler erfaringer og tilnærming med de nordiske landene og andre.