Hopp til hovedinnhold

Derfor bør du ha oversikt over standardisering innen e-helse

Gode e-helsestandarder gjør at vi kan få til tryggere og mer effektiv utveksling av pasientinformasjon. Vi i Helsedirektoratet har laget en plan for utviklingen av disse standardene, slik at du kan følge med og engasjere deg i arbeidet.

Du kan følge med på hva som kommer

Det kan være kostbart å måtte gjøre endringer som følge av nye standarder og krav. Når du skal bestille eller utvikle helseteknologi, kan være krevende å vite hvilke standarder du bør basere dine løsninger på.

Det kan også være utfordrende å holde oversikt over regelverk om bruk av standarder som er under utvikling. EU tar en stadig mer aktiv rolle på standardiseringsfeltet, og det kommer EU-krav om bruk av standarder for helseinformasjon som også vil gjelde for oss i Norge.

Derfor har vi utarbeidet en oversikt over aktiviteter som er rettet mot å etablere nye e-helsestandarder og krav for helse- og omsorgstjenesten.

Målet med denne oversikten er å gjøre det lettere for deg å følge med på hva som skjer nå og planene fremover. På den måten kan du forberede deg på hva det betyr for deg og for helseteknologi som du anskaffer eller utvikler.

 

Du kan jobbe mer effektivt og lage bedre tjenester

For at ulike IT-systemer i helse- og omsorgstjenesten skal kunne snakke sammen, må vi bruke felles standarder for digital samhandling om helseinformasjon når vi bestiller og utvikler helseteknologi.

Derfor tar vi utgangspunkt i godt utarbeidede internasjonale standarder, utviklet av et internasjonalt nettverk av klinikere og teknologer, og tilpasser dem slik at de fungerer for lokale behov.

Gjenbruk av internasjonale erfaringer gjør at vi kan digitalisere raskere. En annen fordel med å bruke internasjonale standarder, er at markedet blir større for alle som bestiller og leverer e-helseløsninger, og gir bedre muligheter for innovasjon og vekst.

 

Du kan påvirke føringer som gjelder deg

Ved å følge med på hva som skjer, blir det enklere for deg å vite hvordan du kan påvirke standarder og krav som er aktuelle for deg og din virksomhet.

For å få på plass gode e-helsestandarder, er vi avhengige av et bredt samarbeid blant alle som jobber med digitale helsetjenester. De beste løsningene får vi når fagmiljøene i sektoren tilpasser standarder og tekniske løsninger sammen.

Det er dere som kjenner de faktiske behovene, og som sitter med den nødvendige erfaringen og kompetansen rundt systemene og arbeidsprosessene.

Tillbake til oversikten