Hopp til hovedinnhold

Veikart for delmål 5A

Forordningsforslaget Europeiske helsedataområdet (EHDS), fremme sikker tilgang til og utveksling av helsedata på tvers av landegrenser

EU ønsker å legge til rette for at innbyggere kan ta større kontroll over egne helsedata, fremme et indre marked for digitale tjenester- og produkter, og skape en sikker og effektiv ramme for bruk av helsedata til forbedring av helsetjenesten, forskning, innovasjon og regelverksutforming.

Les mer om delmål 5A

Målet er å fremme sikker tilgang til og utveksling av helsedata på tvers av landegrenser i EU. Gi innbyggere tilgang til og kontroll på sine egne helsedata, fremme indre marked for digitale helsetjenester- og produkter og tilrettelegge for sikker og effektiv ramme for bruk av helsedata til forskning, innovasjon, politikkutforming og regulering

Følge opp behandling av EHDS forordningsforslaget i EU-parlamentet og vurdere konsekvenser lovendringer vil har for Norge. Implementering av forordningsforslaget vil innebære behov for endring i flere norske lover.

Hva betyr de ulike fasene?
 • Konsept

  Utredning av konsepter for løsning, som beslutningsunderlag før oppstart av nasjonal utvikling.

 • Nasjonal utvikling

  Utvikling av nasjonal tjeneste/regler, inkludert vurdering av nytte og nasjonal utprøvning.

 • Tilpasning

  Tilrettelegging for nasjonal tjeneste, ofte tilpasning i ulike relevante EPJ’er, for brukergrupper i helse- og omsorgssektoren.

 • Innføring

  Aktørene tar i bruk tjenesten, gjennom endring i virksomhetene med endrede arbeidsprosesser, opplæring og innføring av bruk.

 • Ny praksis i bruk

  Ny praksis i bruk betyr at aktørene har implementert den nye løsningen. Realisering av nytte.

 • Bistå og benytte EHDS vedtak

  Mindre informasjon Mer informasjon

  Målet med EHDS er å fremme sikker tilgang til og utveksling av helsedata på tvers av landegrenser. Tiltak EU iverksetter innen det digitale indre markedet får direkte betydning for Norge og norsk næringsliv. Forordningen er merket som EØS-relevant, noe som betyr at den skal behandles for innlemmelse i EØS-avtalen etter vedtak i EU. Innlemmelse vil også forutsette et eget norsk regelverksarbeid.

  Direktoratet har som koordinerende myndighet i Norge for det internasjonale e-helseområdet, ansvar for å informere og involvere helse- og omsorgssektoren og helsenæringen.

  • Følger med på forhandlinger om EHDS i EU, og arbeider videre med vurdering av konsekvenser forordningen vil ha for Norge

   Eier: Helsedirektoratet | Brukergrupper: Spesialisthelsetjenesten og kommune

   Startdato: 01.07.2023
   Sluttdato: 31.12.2024
   Konsept
  • Overgangsordning

   Eier: Helsedirektoratet | Brukergrupper: Spesialisthelsetjenesten og kommune

   • Forordningen skal komme til anvendelse 12 måneder etter at det trer i kraft.
   Startdato: 01.01.2025
   Sluttdato: 30.06.2026
   Konsept
   Tentativ tidsplan