Hopp til hovedinnhold

Målarkitektur for datadeling i helse- og omsorgssektoren

Målarkitektur for datadeling gir anbefalinger om hvordan umiddelbar, sikker deling og oppdatering av strukturert informasjon på tvers av aktører i helse- og omsorgstjenestene og med innbyggere skal realiseres.

Om målarkitekturen

Målarkitekturen et viktig steg for å åpne for deling av strukturerte helseopplysninger mellom virksomheter som yter helsehjelp og gi pasienter en mer helhetlig oppfølging på tvers av helsetjenesten. Målarkitekturen beskriver hvilke egenskaper og funksjoner som er nødvendige å få på plass for å oppnå datadeling i sektoren samt hvilke felleskomponenter som sektoren ønsker skal etableres/videreutvikles.

Hovedbudskap

Hovedbudskapet i målarkitekturen er at sektoren må øke bruken av åpne api-er og ta i bruk felleskomponentene for å sørge for at dette gjøres effektivt og sikkert. Målarkitekturen beskriver første steg på veien, og behandler et begrenset omfang av bruksområder i første versjon. Arbeidet med de andre bruksområdene og andre tiltak for å øke bruk av datadeling i sektoren står høyt prioritert på dagsordenen til Direktoratet for e-helse.

Gjelder for

Målarkitekturen er primært viktig for arkitekter og tekniske prosjektledere. Den er også relevant for beslutningstakere, prosjektledere og utviklere av e-ehelseløsninger.

Målarkitekturen består av tre deler

Del 1 Datadeling og felleskomponenter i målarkitekturen

Gir et raskt overblikk over hva målarkitekturen består av og beskriver nødvendige felleskomponenter for sektoren innenfor bruksområdene. Det er også en introduksjon til målbildet for datadeling og behovet for økt datadeling.

  • Anbefales til alle interessenter av målarkitektur for datadeling.

Del 2 Kapabiliteter for datadeling

Beskriver egenskaper og funksjoner som er nødvendige for å realisere datadeling i helse- og omsorgstjenesten samt hvilket ansvar felleskomponentene skal ha.

  • Målgruppe for denne delen er arkitekter og tekniske personer som ønsker å forstå hvilke kapabiliteter som må etableres for å realisere målbildet. Det vil også være nyttig for tekniske ledere for å få innsikt i hvilke prosesser som må på plass.

Del 3: Arkitekturvurderinger

Beskriver vurdering som er gjort av felleskomponenter i mer detalj enn i del 1.

  • Målgruppe er arkitekter og tekniske personer som ønsker å forstå bakgrunnen for arkitekturvalgene i del 1.