Hopp til hovedinnhold
Høring

Høring: Forslag til standard for kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å utarbeide en standard for kortfattet, pasientrettet legemiddelinformasjon, i samarbeid med Legemiddelverket, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Det foreliggende forslaget til standard ble overlevert HOD 1. desember 2017 og er et resultat av et prosjektarbeid med deltakere fra de nevnte etatene, samt Felleskatalogen.

Vedlagte dokument består av to kapitler:

  1. Kapittel 1 beskriver oppdraget og bakgrunnen for arbeidet som er gjort med å utvikle standarden.
  2. Kapittel 2 beskriver selve forslaget til standard. Det er dette vi nå inviterer til innspill på.

Frister og kontaktinformasjon

Frist for innspill og uttalelser settes til 1. mars 2018. Dette på grunn av frist fra Helse- og omsorgsdepartementet på et annet oppdrag, som avhenger av standarden.

Direktoratet for e-helse ber om at høringsuttalelsene merkes 18/51 og sendes til [email protected].

Ferdigstilt dokument

Standard for kortfattet, pasientrettet legemiddelinformasjon, versjon 1.1 (PDF)

Høringsfrist
01. mars 2018
Høringssvar

Stengt for høringsinnspill

Status
Ferdig behandlet
Last ned