Hopp til hovedinnhold

Deltakere i dialogmøter

Det ble gjennomført dialogmøter med en gruppe behovseiere i forbindelse med utarbeidelsen av målarkitekturen.

Deltakerne i gruppen er informert om og har gitt innspill til arbeidet med målarkitekturen.

Gruppen har også diskutert løsningsvalg, infrastruktur for samhandling og utprøving av samhandling i forbindelse med DHO og velferdsteknologiprogrammet.

Det er siden juni 2022 gjennomført 6 møter med deltakerne.

Liste med Deltakere

Nedenfor er en liste over virksomheter som har vært invitert til dialogmøtene.

  • Norsk helsenett
  • Helsedirektoratet
  • Kommunesektorens organisasjon (KS)
  • Helse Sør-Øst RHF
  • Helse Vest RHF
  • Helse Midt-Norge RHF
  • Helse Nord RHF
  • Oslo kommune
  • Larvik kommune
  • Sykehuset i Vestfold HF