Hopp til hovedinnhold

Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (PHBU)

I 2006 tilrettela Sosial- og helsedirektoratet for WHOs multiaksiale klassifikasjonssystem (World Health Organization 1996). Det har vært i bruk i Norge siden 2008.

Har kan du søke i gyldige PHBU-koder

Generell veiledning

Viktige datoer og frister

Kodene for PHBU følger den norske tilpasningen av ICD-10, som oppdateres årlig og publiseres 1.januar hvert år. Vi samler innspill til endringer gjennom hele året, men forslag må sendes innen 1.mai for å bli saksbehandlet innen neste års publisering. Fristen for innspill er 1. mai 2023.

Jeg har endringsforslag

Send inn forespørsel om endring i Mulitaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) til [email protected]

Merk: Informasjonen du sender inn skal ikke inneholde helseopplysninger eller andre personopplysninger om pasienter, heller ikke i sladdet form.

Last ned filer om Mulitaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (PHBU)

Kodelister, endringsdokumenter og kumulativ endringshistorikk.