Hopp til hovedinnhold
Søk

Norsk patologikodeverk

Norsk patologikodeverk (NORPAT), tidligere kalt Den norske SNOMED, er en systematisk samling av begreper som benyttes ved patologilaboratoriene, innen rettspatologi, i biobankarbeid og for innrapportering til Kreftregisteret. Aktivitetskodeverk for patologi (APAT) er en uttrekk av NORPAT og inneholder koder for aktivitetsregistrering.

Generell veiledning

Om Norsk patologikodeverk

Den første versjonen av patologenes diagnosekodeverk ble publisert i 1995. Fra første versjon og frem til 2016 hadde kodeverket navnet Den norske SNOMED for patologi. Navnet ble endret til Norsk patologikodeverk i 2017 etter et større oppdateringsarbeid. Les mer om historikken her.

Direktoratet for e-helse har i samarbeid med fagmiljøene innen patologi utarbeidet koder for aktivitetsregistrering i patologilaboratoriene (APAT). Kodene inngikk som del av Norsk patologikodeverk fra og med 2019-versjonen. Formålet med APAT er at det skal benyttes i ny refusjonsordning for poliklinisk patologi.

Innrapportering av patologiinformasjon til Kreftregisteret er hovedsakelig basert på Norsk patologikodeverk. Innrapportering er lovpålagt og skal gjøres i henhold til Kreftregisterets spesifikasjon . Meldeplikten gjelder alle undersøkelser som gjøres i forbindelse med utredning, behandling, kontroll og oppfølging av kreftsykdom, forstadier til kreft og enkelte benigne tilstander.

Last ned filer om Norsk patologikodeverk

Kodelister, endringsdokumenter og kumulativ endringshistorikk.

Viktige datoer og frister

Kodeverket oppdateres årlig. Vi samler innspill til endringer gjennom hele året, men må sendes innen 1. mars for å bli saksbehandlet innen neste års publisering.

1. januar: Oppdaterte kodeverk tas i bruk

1. mars: Frist for endringsforslag

1. juni: Møte i referansegruppe

30. juni: Endringer endelig besluttet.

1. oktober: Kodefiler gjøres tilgjengelig.

Kontaktinformasjon

Har du et kodeønske eller ønske om endring?

Ta kontakt med Direktoratet for e-helse på [email protected]

Merk: Informasjonen du sender inn skal ikke inneholde helseopplysninger eller andre personopplysninger om pasienter, heller ikke i sladdet form.

Gjelder henvendelsen refusjon, oppgjør og regelverk?

Send epost til [email protected].

For endringer i refusjonskategorier eller regelverk

Ta kontakt med Helsedirektoratet på  [email protected]

Spørsmål om pasientens prøvesvar?

Send epost til [email protected].