Søk

Bli med på Normens kurs og webinarer

Normen satsar aktivt på kurs- og opplæringsaktivitet. Her finn du meir informasjon om kursa vi tilbyr.

Kurs- og webinarplan høsten 2022

Vi fortset med digital kompetanseheving gjennom Normen. Det blir framleis moglegheiter for dialog og kontakt mellom Normen og sektoren gjennom digitale møtearenaer.

Normens webinarserie fortset hausten 2022, onsdagar klokka ni.

24. august: Normen på engelsk - Norwegian Code of Conduct for Information Security and Data Protection in the Health and Care Sector (for leverandørar - for vendors). Påmeldingslenkje til webinaret.

7. september: Introkurs Normen (digitalt heildagskurs!) Påmeldingslenkje til kurset.

14. september: Gode idear til korleis gjennomføre Sikkerheitsmånaden. Påmeldingslenkje til webinaret.

21. september: Videreutvikling av Forskningsrettleiaren. Påmeldingslenkje til webinaret.

28. september: Risikostyring - nye krav og ny rettleiing i Normen. Påmeldingslenkje til webinaret.

12. oktober: No blir det lettare å bruke Normens krav i anskaffelser - lær korleis! Påmeldingslenkje til webinaret.

18. oktober: Medtek-kurs: informasjonssikkerheit basert på Normen for medisinsk-teknisk personell (Skøyen, fysisk heildagskurs!). Påmeldingslenkje kjem.

26. oktober: Om sikkerhetskultur, med Normen og gjester. Påmeldingslenkje til webinaret.

9. november: Korleis kan små verksemder jobbe med sikkerheit? Påmeldingslenkje til webinaret.

22.-23. november: Normkonferansen, Gardermoen. Lenkje til nettsida for Normkonferansen.

7. desember: Normens julewebinar. Påmeldingslenkje til webinaret.

Normen-webinara varer i 45 minutt, medan dei ulike kursa har ulik varigheit. Introkurs til Normen er eit heildagskurs.

Du kan halde deg oppdatert på Normens kurs og webinar på denne sida, i kanalane våre på sosiale medium eller via nyheitsbrevet vårt (meld dykk på her).

Ta gjerne kontakt på [email protected] om du ynskjer deg webinar om spesielle tema!

Faste kurs Normen gjennomfører

Normen held fleire faste kurs gjennom året. Kursa kan gjennomføres digitalt.

Introkurs til Normen

Introkurset til Normen passar for alle som er interesserte i informasjonssikkerheit og personvern i helse- og omsorgssektoren.

På introkurset vil vi gjennomgå:

  • Intro til Normen
  • Aktuelle faktaark og rettleiere i Normen
  • Risikovurdering av informasjonssikkerheit
  • Normens krav

Kurset passar for alle som er interesserte i dette.

Dette er eit introkurs til våre modulbaserte kurs; informasjonssikkerheit og personvern for kommunar, og kurs i informasjonssikkerheit og personvern for medisinsk-tekniske personell.

Modulbasert kurs i informasjonssikkerheit basert på Normen for medisinsk-teknisk personell

Kurs i informasjonssikkerheit basert på Normen for medisinsk-teknisk personell er eit modulbasert kurs som baserer seg på introkurset til Normen. Det kan arrangerast som dag 2, etter dag 1 med introkurs. Kurset tar utgangspunkt i Normens veileder for medisinsk utstyr – personvern og informasjonssikkerhet.

Etter å ha gjennomført kurs, skal deltakarane vere betre i stand til å implementere Normens krav til behandling av helse- og personopplysningar i medisinsk utstyr med tilhøyrande systemløysingar og applikasjonar på ein praktisk måte.

Tema for kurset for medisinsk-teknisk personell er:

  • Medisinsk utstyr og digitale sårbarheter v/HelseCERT
  • Normens krav og tilrådingar frå kravspek til innføringsprosjekt
  • Helseopplysninger i skya
  • Medisinsk avstandsoppfølging
  • Normens fjernaksessrettleiar

Kurset vart første gong gjennomført våren 2017 som obligatorisk kurs for alt medisinsk-personell i Helse Midt-Noreg. Kurset er eit samarbeid med NHN / HelseCERT.

Kurset blir halde primært to gonger i året i lokala til Direktoratet for e-helse på Skøyen. Dersom dere vil at sekretariatet arrangerer dette kurset i verksemda di, kan de sende ein førespurnad til [email protected].

Modulbasert kurs i informasjonssikkerheit og personvern for kommunar

Kurs i informasjonssikkerheit og personvern for kommunar basert på Normen er eit modulbasert kurs som baserer seg på introkurset til Normen. Dette kurset kan arrangerast som dag 2, etter dag 1 med introkurs.

Kurset blir arrangert i samarbeid med kommunar som tar på seg oppgåva som vertskap for kurset. Det er ein føresetnad for kurset at kommunen samarbeider med andre kommunar i regionen. Personvernombod/ informasjonstryggingsleiar bør delta for å fortelje om personvern og informasjonssikkerheit i kommunen.

Tema for kommunekurset kan vere informasjonssikkerheit og personvern i velfersteknologi, medisinsk avstandsoppfølging, innkjøp, arbeid med informasjonssikkerheit og personvern i eigen kommune, styringssystem mv.

Kommunar kan velje mellom todagars kurs (introkurs til Normen og kommunekurs) eller éindags kurs (introkurs til Normen, og nokre utvalde tema spesifikt for kommunar). På todagars kursa legg vi opp til workshop, diskusjonar og rettleiing om utvalde utfordringar kommunane står ovanfor i samarbeid med samarbeidspartnarane våre.

Kommunar som er interesserte i å arrangere kursa, kan kontakte sekretariatet på [email protected].

Merk at kursinnhaldet vil utviklast over tid grunna revidering av rettleiarane.

Andre kurs og foredrag

Sekretariatet for Normen held innlegg om det meste innan personvern og informasjonssikkerheit i helse på ulike konferansar og forum. Tild dømes hos fysioterapiforbundets kursing av nye enkeltpersonføretak, primærmedisinsk veke (PMU), Sikkerhetsfestivalen, NSH kurs, kurs for kommuneleiinga, ulike sikkerheits- og e-helsekonferanser i inn og utland.

Vi strekker oss langt for å imøtekomme behova for opplæring og innhald. Ta kontakt på [email protected].

Kontakt

Har du spørsmål, kontakt oss på [email protected].

Les også: Strategi for Normens kurs- og kompetansevirksomhet (PDF), vedteken av styringsgruppa til Normen 07.03.2019.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei