Søk

Bli med på Normens kurs og webinarer

Normen satsar aktivt på kurs- og opplæringsaktivitet. Her finn du meir informasjon om kursa vi tilbyr.

Kurs- og webinarplan hausten 2021

Vi fortset med digital kompetanseheving gjennom Normen. Det blir framleis moglegheiter for dialog og kontakt mellom Normen og sektoren gjennom digitale møtearenaer.

Normens webinarserie fortset hausten 2021, onsdagar klokka ni.

25. august: Innspelswebinar til Normens rettleiarar om risiko og internkontroll. Reprise frå før sommaren, med oppdatert innhald.

6. oktober: Om personvernrettigheitene og Normens rettleiar om desse.

13. oktober: Innspelswebinar til Normens rettleiar om forskning.

20. oktober: Om Normens rettleiar i informasjonssikkerhet og personvern - medisinsk utstyr.

26. oktober: Direktoratet for e-helse presenterer forslag til ny mal for personvernkonsekvensvurdering (DPIA).

27. oktober: "Vi bygger et styringssystem - et erfaringsforedrag" - Normens webinarserie får besøk av Geir Heggdal-Moen fra Statens legemiddelverk, som deler sine erfaringer med å etablere styringssystem for informasjonssikkerhet.

3. november: Personvernprisippa - Vi presenterer nytt faktaark i Normen som gir ein introduksjon til prinsippas innhald og eksempel på korleis dei kan påverke verksemder i helse- og omsorgssektoren.

17. november: Gjennomgang av agenda til styringsgruppemøte i Normen 1-2. desember. Normens styringsgruppe skal godkjenne flere veiledningsdokumenter under årets siste styringsgruppemøte. På dette webinaret gir sekretariatet deg oversikt over alle sakene som skal opp til behandling. Det vil også bli muligheter for å stille spørsmål og komme med innspill i møtet.

17. november: Heldagskurs - intro til Normen.

24. november: Denne onsdagen blir det heildigital konferanse i staden for webinar. Les meir om Normkonferansen 2021.

8. desember: Normens webinarserie får besøk frå Kommune-CSIRT. (Merk at dette webinaret byrjar 1100!) Påmelding til webinaret.

15. desember: Julewebinar - Normen risikovurderer jula! Ta på nisselua, fyll kaffekoppen med gløgg, og meld deg på webinaret med denne lenkja.

Programmet for våren 2022 vil leggjast ut fortløpande, ettersom det blir klart. Følg med her, i kanalane våre på sosiale medium eller via nyheitsbrevet vårt (meld dykk på her).

Ta gjerne kontakt på [email protected] om du ynskjer deg webinar om spesielle tema!

Webinara varer i 45 minutt, medan dei ulike kursa har ulik varigheit. Introkurs til Normen er eit heildagskurs.

Kurs- og webinarplan våren 2022

5. januar: Gjesteforedrag – TBA. Påmeldingslenkje til webinaret.

12. januar: Internkontroll – gjennomgang av ny rettleiar. Påmeldingslenkje til webinaret.

19. januar: Risikostyring – gjennomgang av ny rettleiar. Påmeldingslenkje til webinaret.

26. januar: Tilgang til helse- og personopplysningar - gjennomgang av ny rettleiar. Påmeldingslenkje til webinaret.

2. februar: Om oppdatert faktaark om logging. Påmeldingslenkje til webinaret.

9. februar: Gjesteforedrag frå Helsedirektoratet v/ Monica Verma. Varighet: 1 time. Påmeldingslenkje til webinaret.

16. februar: Informasjonssikkerhet og personvern i forskniningsprosjekt: gjennomgang av ny rettleiar. Påmeldingslenkje til webinaret.

23. februar: Om nytt faktaark om formål og behandlingsgrunnlag. Påmeldingslenkje til webinaret.

2. mars: Om nytt faktaark om lagring og sletting. Påmeldingslenkje til webinaret.

9. mars: Gjennomgang agenda til styringsgruppemøte 17. mars. Påmeldingslenkje til webinaret.

Webinara varer i 45 minutt, medan dei ulike kursa har ulik varigheit. Introkurs til Normen er eit heildagskurs.

Programmet for våren 2022 vil leggjast ut fortløpande, ettersom det blir klart. Følg med her, i kanalane våre på sosiale medium eller via nyheitsbrevet vårt (meld dykk på her).

Ta gjerne kontakt på [email protected] om du ynskjer deg webinar om spesielle tema!

Faste kurs Normen gjennomfører

Normen held fleire faste kurs gjennom året. Kursa kan gjennomføres digitalt.

Introkurs til Normen

Introkurset til Normen passar for alle som er interesserte i informasjonssikkerheit og personvern i helse- og omsorgssektoren.

På introkurset vil vi gjennomgå:

  • Intro til Normen
  • Aktuelle faktaark og rettleiere i Normen
  • Risikovurdering av informasjonssikkerheit
  • Normens krav

Kurset passar for alle som er interesserte i dette.

Dette er eit introkurs til våre modulbaserte kurs; informasjonssikkerheit og personvern for kommunar, og kurs i informasjonssikkerheit og personvern for medisinsk-tekniske personell.

Modulbasert kurs i informasjonssikkerheit basert på Normen for medisinsk-teknisk personell

Kurs i informasjonssikkerheit basert på Normen for medisinsk-teknisk personell er eit modulbasert kurs som baserer seg på introkurset til Normen. Det kan arrangerast som dag 2, etter dag 1 med introkurs. Kurset tar utgangspunkt i Normens veileder for medisinsk utstyr – personvern og informasjonssikkerhet.

Etter å ha gjennomført kurs, skal deltakarane vere betre i stand til å implementere Normens krav til behandling av helse- og personopplysningar i medisinsk utstyr med tilhøyrande systemløysingar og applikasjonar på ein praktisk måte.

Tema for kurset for medisinsk-teknisk personell er:

  • Medisinsk utstyr og digitale sårbarheter v/HelseCERT
  • Normens krav og tilrådingar frå kravspek til innføringsprosjekt
  • Helseopplysninger i skya
  • Medisinsk avstandsoppfølging
  • Normens fjernaksessrettleiar

Kurset vart første gong gjennomført våren 2017 som obligatorisk kurs for alt medisinsk-personell i Helse Midt-Noreg. Kurset er eit samarbeid med NHN / HelseCERT.

Kurset blir halde primært to gonger i året i lokala til Direktoratet for e-helse på Skøyen. Dersom dere vil at sekretariatet arrangerer dette kurset i verksemda di, kan de sende ein førespurnad til [email protected].

Modulbasert kurs i informasjonssikkerheit og personvern for kommunar

Kurs i informasjonssikkerheit og personvern for kommunar basert på Normen er eit modulbasert kurs som baserer seg på introkurset til Normen. Dette kurset kan arrangerast som dag 2, etter dag 1 med introkurs.

Kurset blir arrangert i samarbeid med kommunar som tar på seg oppgåva som vertskap for kurset. Det er ein føresetnad for kurset at kommunen samarbeider med andre kommunar i regionen. Personvernombod/ informasjonstryggingsleiar bør delta for å fortelje om personvern og informasjonssikkerheit i kommunen.

Tema for kommunekurset kan vere informasjonssikkerheit og personvern i velfersteknologi, medisinsk avstandsoppfølging, innkjøp, arbeid med informasjonssikkerheit og personvern i eigen kommune, styringssystem mv.

Kommunar kan velje mellom todagars kurs (introkurs til Normen og kommunekurs) eller éindags kurs (introkurs til Normen, og nokre utvalde tema spesifikt for kommunar). På todagars kursa legg vi opp til workshop, diskusjonar og rettleiing om utvalde utfordringar kommunane står ovanfor i samarbeid med samarbeidspartnarane våre.

Kommunar som er interesserte i å arrangere kursa, kan kontakte sekretariatet på [email protected].

Merk at kursinnhaldet vil utviklast over tid grunna revidering av rettleiarane.

Andre kurs og foredrag

Sekretariatet for Normen held innlegg om det meste innan personvern og informasjonssikkerheit i helse på ulike konferansar og forum. Tild dømes hos fysioterapiforbundets kursing av nye enkeltpersonføretak, primærmedisinsk veke (PMU), Sikkerhetsfestivalen, NSH kurs, kurs for kommuneleiinga, ulike sikkerheits- og e-helsekonferanser i inn og utland.

Vi strekker oss langt for å imøtekomme behova for opplæring og innhald. Ta kontakt på [email protected].

Kontakt

Har du spørsmål, kontakt oss på [email protected].

Les også: Strategi for Normens kurs- og kompetansevirksomhet (PDF), vedteken av styringsgruppa til Normen 07.03.2019.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei