Hopp til hovedinnhold

Pre-Normkonferansen

Pre-Normkonferansen (20. november) er et kurs- og samlingstilbud for dere som velger å komme dagen i forveien eller ønsker å delta på kursene. Pre-Normkonferansen arrangerer på The Qube - Clarion Oslo Airport, samme sted som Normkonferansen.

Øvelse Normen 2023: Hvordan kan vi trene for å håndtere digitale hendelser i helsesektoren?

  • Tidspunkt: 20.11 kl. 10:00 – 16:00
  • Foredragsholder: Espen Torseth NTNU og Mudassar Yamin NTNU
  • Informasjon om kurset: Helsesektoren er i en digital transformasjon og øker sin eksponering i det digitale rom. Dette innebærer nye måter å levere helsetjenester og helsehjelp på, samtidig som det øker avhengigheten til informasjons og kommunikasjonsteknologi. I dette kurset vil vi ta for oss noen av problemstillingene helsesektoren står ovenfor i det digitale skiftet. Kurset vil være todelt, hvor vi først gir en innføring i grunnleggende krisehåndteringsmetodikk og hendelseshåndtering, samt hva Normen belyser på området. Deretter vil det bli en praktisk del hvor vi gjennomfører en table-top/diskusjonsøvelse med et scenario som tar utgangspunkt i relevante risikoer for helsesektoren.
  • Pris: kr 1.800,–

OBS! Det vil bli et tak på antall deltakere på 30 personer

Samlinger

Sekretariatet for Normen har gleden av å invitere Personvernombud og Sikkerhetsledere og andre som har roller som støtter personvernombud og sikkerhetsledere, og som jobber i helse og omsorgssektoren til en fysisk samling i forbindelse med Pre-Normkonferansen 20.11.23. Kl. 16:30 - 20:00.

Samling for personvernombud, -rådgivere og -koordinatorer 20.11. Kl. 16:30 - 20:00

Samlingene vil by på spennende faglig påfyll, erfaringsdeling, diskusjon og gode muligheter for nettverksbygging. Vi håper du vil være med!

Kl. 16.30 Velkommen

  • Marit Larsen Haarr fra Norsk Helsenett ønsker velkommen sammen med Aasta Margrethe Hetland
  • Nytt fra Datatilsynet ved Camilla Nervik og Fredrik Christensen

Kl. 17.10 - 17.40 - Pause med mat

Kl. 17.40 - 18.00 - Regulatorisk Veiledningstjeneste kunstig intelligens(KI). Kathrine Olsgard, Helsedirektoratet

Kl. 19.00 - 18.20 - Normens nye veileder for personvern og informasjonssikkerhet i forsknings- og kvalitetsprosjekter ved Ane Hessen Hjelle og Marie Strand Schildmann

kl. 18.20 - 18.30 - Pause.

Kl. 18.30 - 18.50 - Ny adekvansvurdering for USA - hva nå? Marit Larsen Haarr

Kl. 18.50 - 19.00 - Pause

Kl. 19.00 - Utfordringer i PVO’s dagligliv. Samtale ledet av Marit Larsen Haarr

Kl. 20.00 - SLUTT

Samling for sikkerhetsledere -rådgivere og -koordinatorer 20.11. Kl. 16:30 - 20:00

16:30 - 17:00 - Nytt fra Normen og Direktoratet for e-helse.

17:00 - 17:15 - Kaffe og enkel matservering.

17:15 - 18:00 - Sikkerheit rundt medisinsk utstyr i Helse Vest etter Riksrevisjonens besøk

Svein Medås - IKT sikkerheitskoordinator MU

Presentasjon av kva som har skjedd i Helse Vest etter at riksrevisjonens var på besøk. Avklarering av ansvarslinjer rundt MU og TU. Prosjekt med innføring av NSM grunnprinsipper. Oppfølging av sikkerheitsmeldingar. Testing av nye verktøy i nettet for å få kontroll på alt nettverksoppkopla utstyr.

18:00 - 18:30 - Mingling /kaffepause – Tema: Hva er behovet fra dere som jobber i sektoren?

Samlinger og kompetansenettverk, og forventninger fra Normen veiledning, spor inn på NIS2. Knut Herje fra Direktoratet for e-helse tar innledning til pausen.

18:30 – 18:45 – Oppsummering og tilbakemeldinger på hva som ble diskutert under mingling.

18:45 – 19:45 – «Keiserens nye klær?»

Torkjell Dahl IT-sjef Ringerike Kommune

Keiserens nye klær er et eventyr med underliggende moral, pass deg for dem som du ukritisk lytter til bare fordi du har fått beskjed om det.

Systemene som tilbys det offentlige er mange, og ofte er det gammel teknologi innpakket i nye løsninger for å møte kravene om moderne leveransemetoder. Hvilke konsekvenser får dette for IT-drift, sikkerheten og miljøet? Fortsetter vi med «Legacy» fordi vi ikke våger å stole på «Zero Trust»?

19:45 – 20:00 – Oppsummering av samlingen

INFO! Dersom du skal delta på Normkonferansen kan du melde deg på gratis samlingen når du melder deg på Normkonferansen. Dersom du ikke skal delta på Normkonferansen melder du deg på på via påmeldingsløsning for Pre-Normkonferansen!