Hopp til hovedinnhold

Presentasjoner fra samling for sikkerhetsledere og personvernombud november 2023

Denne siden vil oppdateres med presentasjoner fra samling for sikkerhetsledere og personvernombud november 2023

Samling for personvernombud, -rådgivere og -koordinatorer 20.11.

Nytt fra Datatilsynet ved Camilla Nervik og Fredrik Christensen

Regulatorisk Veiledningstjeneste kunstig intelligens (KI). Kathrine Olsgard, Helsedirektoratet

Normens nye veileder for personvern og informasjonssikkerhet i forsknings- og kvalitetsprosjekter ved Ane Hessen Hjelle og Marie Strand Schildmann

Hva har jeg lært

Samling for sikkerhetsledere -rådgivere og -koordinatorer 20.11.

Nytt fra Normen og Direktoratet for e-helse. Geir-Erlend Johansen

Sikkerhet rundt medisinsk utstyr i Helse Vest etter Riksrevisjonens besøk, Svein Medås - IKT sikkerheitskoordinator MU

«Keiserens nye klær?», Torkjell Dahl IT-sjef Ringerike Kommune