Søk

Videoopptak og presentasjoner

Her finne du videoopptak og presentasjoner fra avholdte kurs og konferanser.

Videoopptak fra Dag 1

Det er en opptaksfil per bolk i programmet. Full oversikt over bolkene og fullt program for dag 1, finner du på konferansesiden.

Bolk 1

Bolk 2

Bolk 3

Bolk 4

Normkonferansen Dag 1, 22. november 2022

Åpning av Normkonferansen 2022
Ellen M. Rønning-Arnesen, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet

Digital sikkerhet er en forutsetning for nødvendig digitalisering - hvor trengs det mer innsats?
Mariann Hornnes, direktør, Direktoratet for e-helse

Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet
Sverre Engelschiøn og Ingebjørg Seim Samuelsen, Helse- og omsorgsdepartementet

Nytt i Normen - Hva har skjedd i Normen i 2022 og hva gjør vi i 2023
Arne Ingebrigtsen, rådmann Kristiansund, leder av styringsgruppen for Normen og Aasta Margrethe Hetland, leder sekretariatet for Normen

Trusler og trender i helsesektoren
Gunnar A. Johansen, leder HelseCert, Norsk Helsenett

Hva skjer der vi bor, i kommunene?
Torkjell Dahl, IT-sjef Ringerike kommune og styreleder KINS, Foreningen kommunal informasjonssikkerhet

Ny strategi for eID i offentlig sektor
Runar Ugelstad, seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Sikkerhet fra et spesialisthelsetjenesteperspektiv
Lars Erik Baugstø-Hartvigsen, informasjonssikkerhetsleder, Helse Vest RHF

Trusselvurdering for 2022
Trygve Skarning, Sykehuspartner HF og Richard Berntsen, Helse Nord IKT

Pasientsikkerhet versus informasjonssikkerhet – en fornuftig balanse
Torkel Steen, overlege dr. med og prosjektleder, OUS HF

Pasientens informasjon - trygt og sikkert
Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Medisiner i maskiner: om tilsyn med legemiddelinformasjon og dataintegritet
Sjur Kåsin-Hevrøy, seniorrådgiver, Helsetilsynet

Digitalisering i en usikker tid
Hanne Tangen Nilsen, direktør, Sykehuspartner HF

Normkonferansen Dag 2, 23. november 2022

Deling av data

Normens verktøykasse; forskning
Marie Strant Schildmann, sekretariatet for Normen, Direktoratet for e-helse

HUNT innhold og muligheter
Arnulf Langhammer, professor dr.med., leder HUNT databank og forvaltning, NTNU

Dokumentdeling via kjernejournal
Jacob Holter Grundt, prosjektleder og spesialist i barnesykdommer, Oslo, Universitetssykehus HF og Barbro Onsøien, seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse

"Pasient møter algoritme" - erfaringer fra Datatilsynets sandkasse
Kristine Stenbro, teknolog, Datatilsynet, Kristin Skolt, juridisk rådgiver, Datatilsynet, Jesper Ravn, Seniorrådgiver, Akershus universitetssykehus HF, Eilin Wermundsen Mork, Rådgiver informasjonssikkerhet, Akershus universitetssykehus HF, Erlend Hodneland, Rådgiver, Haukeland universitetssjukehus HF

Teknologi og Trender

Normens verktøykasse; teknologi
Geir-Erlend Myhre Johansen, sekretariatet for Normen, Direktoratet for e-helse

Medisinsk teknisk utstyr – hvem tar ansvaret? RHF'ene sitt arbeid med ansvarsfordeling ved bruk av med-tek
Tor Ove Kvingedal, avdelingssjef, St. Olavs hospital

Erfaringer med nytt regelverk for medisinsk utstyr
Katrine Heier, juridisk rådgiver, Statens Legemiddelverk

Risikovurdering ved innføring av kunstig intelligens
Mathias Hauglid, stipendiat, UiT

Kunstig intelligens i screening med standard mammografi og tomosyntese
Solveig Hofvind, professor, Kreftregisteret

Personvern og Juss

Helserett og personvern
Ann-Kristin Wassvik, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Juridisk arbeid i digitaliseringsprosjekter
Birgitte J. Egset, juridisk direktør, Direktoratet for e-helse

European Healt Data Space (EHDS) - hovedpunkter i utkast til ny forordning
Randi Lilletvedt, seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse

Helhetlig rammeverk for informasjonssikkerhet og personvern
Petter Ludvig Andersen, seniorkonsulent, Trancendent Group

Schrems II og Schrems III sett fra virkeligheten – Norsk helsenetts perspektiv
Marit Larsen Haarr, personvernombud, Norsk Helsenett

Personvernutfordringer i kommune og fylkeskommune – fra et personvernombud
Stian Kringlebotn, personvernombud, Agder fylkeskommune

Personvern i spesialisthelsetjenesten
Tor Åsmund Martinsen, personvernombud, Oslo universitetssykehus HF

Sikkerhetskultur og Risikoforståelse

Felles sikkerhet i forvaltningen
Katrine Aam Svendsen, seniorrådgiver og Terje Overaae, rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Ledelsesforankring; en suksesshistorie
Andre Meldal, sikkerhetsleder, Norsk helsenett

Informasjonssikkerhet er pasientsikkerhet, eller?
Therese Bjerkestrand og Kaja Felix Sønslien, Sopra Steria

Informasjonssikkerhet og velferdsteknologi – hvilke risikoer er relevante for fremtidens helsesektor?
Alvhild Skjelvik, stipendiat, NTNU

Hvem jobber med informasjonssikkerhet?
Øystein Sekse Øye, informasjonssikkerhetsansvarlig, Helgelandssykehuset HF

Sikkerhet i smidig utvikling - Kan utviklerne fikse sikkerheten?
Inger Anne Tøndel, seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse

Cyberkrigføring
Audun Jøsang, professor, UiO

Sårbarhetsoppfølging og Deteksjon

Sykehuspartner CERT
v/Torgeir W. Lia og Aleksander Haslund

NHN SOC - Logging og deteksjon for beslutningsstøtte
Jack Brennan, cybersecurity analyst, NHN SOC

Innblikk i øvelsesplanlegging
Helen Knutsen, seniorrådgiver og Elisabeth Næss, fagdirektør, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap

Trenger me meir fokus på informasjonssikkerheit i vårt MU og TU?
Svein Medaas, Helse Vest

Sårbarhetsoppfølging
Gunnar A. Johansen, avdelingsdirektør HelseCERT

Webinarer 2022

Introkurs Normen 17.02.2022

Tittel Fordragsholder
Intro til Normen (PDF)

Aasta M. Hetland, Direktoratet for e-helse

Internkontroll (PDF)

Siw Tynes Johnsen, Direktoratet for e-helse

Risikostyring (PDF) Siw Tynes Johnsen, Direktoratet for e-helse
Utvalgte temaer innen personvern (PDF)

Marie Schildmann, Direktoratet for e-helse

Utvalgte krav til informasjonssikkerhet, Normens kap. 5 (PDF)

Knut Herje, Direktoratet for e-helse

Normen i anskaffelser (PDF)

Jan Gunnar Broch, Direktoratet for e-helse

Veiledningsmateriell og avslutning (PDF) Aasta Hetland, Direktoratet for e-helse

Opptak av kurset

(kommer!)

Tidspunkt for ulike bolker:

 • Intro fra start
 • Internkontroll
 • Risikostyring
 • Temaer innen personvern
 • Spørsmål etter pause
 • Krav til informasjonssikkerhet
 • Normen i anskaffelser
 • Veiledningsmateriell

Normkonferansen 24. november 2021

Presentasjoner

Tittel Foredragsholder
Zero Trust

Håkon Styri, seniorrådgiver i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Zero Trust: En historie om arkitekten, en hest og tillit

Espen Holthe, Team Lead Security Architecture i Defendable AS

Fra Norm til eNorm Lars Erik Baugstø-Hartvigsen, tidligere styringsgruppeleder for Normen
Nytt i Normen: vi ser på nytt veiledningsmateriell og viser deg noe av det du kan vente deg i 2022 (PDF) Sekretariatet for Normen
Velkommen til Normkonferansen 2021 (PDF) Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse
Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet (PDF) Ane Engelstad og Sverre Engelschiøn, Helse- og omsorgsdepartementet
Kompetanse, kunnskap og ferdigheter kommer ikke av seg selv (PDF) Harald Torbjørnsen, daglig leder i Foreningen kommunal informasjonssikkerhet – KiNS
Presentasjon av prosjektet DigSam – opplæring i digital sikkerhet i helse- og sosialfag Aud Mette Myklebust, og Paal B. Solhaug, USN
Nasjonalt digitalt risikobilde 2021 Reni Jarmund Telje, seniorrådgiver i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Status på arbeidet med informasjonssikkerhet i forvaltningen (PDF) Kjetil Korslien, Seksjonssjef Digitaliseringsdirektoratet
IKTs betydning for pasientsikkerhet – prosess, metode og resultat Sjur Kåsin Hevrøy, seniorrådgiver IKT-tilsyn i Statens helsetilsyn
Behandling av helse i Personvernkommisjonens arbeid Håkon Hertzberg, juridisk direktør i NAV
Utfordringer ved deling av prøvesvar (PDF) Hallvard Lærum, seniorrådgiver i Direktoratet for e-helse og ansvarlig arkitekt og helsefaglig ansvarlig i arbeidet med NILAR
Gode løsninger forutsetter god pasientinvolvering (PDF) Petter Hurlen, Legeforeningens IT-utvalg, overlege og leder av Enhet for klinisk informatikk ved Akershus universitetssykehus (Ahus)

Webinarer 2020-2021

Tittel Foredragsholder(e)
Webinar 20.10.21 Informasjonssikkerhet og personvern for medisinsk utstyr (PDF) Jan Gunnar Broch, Direktoratet for e-helse
Webinar 13.10.21 Innspillswebinar for ny forskningsveileder (PDF) Thea Rølsåsen, Direktoratet for e-helse
Webinar 06.10.21 Personvernrettighetene (PDF) Siw Tynes Johnsen og Thea Rølsåsen, Direktoratet for e-helse
Webinar 25.08.21 Innspillswebinar for veiledning i internkontroll og risiko (PDF) Siw Tynes Johnsen, Direktoratet for e-helse
Webinar 23.06.21 Innspillswebinar for veiledning i interkontroll og risiko (PDF) Siw Tynes Johnsen, Direktoratet for e-helse
Webinar 26.05.21 Agenda for møte i styringsgruppen (PDF) Siw Tynes Johnsen og Aasta Hetland, Direktoratet for e-helse

Webinar 19.05.21 Skytjenester og tjenesteutsetting (PDF)

Lenke til opptak av webinaret 19.05.21

Andre Meldal, Norsk helsenett
Webinar 05.05.21 Innspillswebinar for faktaark om DPIA (PDF) Siw Tynes Johnsen og Aasta Hetland, Direktoratet for e-helse

Webinar 28.04.21 Adressesperre (kode 6 og 7) i helse- og omsorgssektoren (PDF)

Helene V. Mikkelsen, Helse Nord og Jan Gunnar Broch, Direktoratet for e-helse

Webinar 21.04.21 Bruk av databehandlere i helse- og omsorgssektoren (PDF)

Lenke til opptak av webinaret 21.04.21

Thea Rølsåsen og Rune Vidar Bråthen, Direktoratet for e-helse

Webinar 07.04.21 Medisinsk utstyr og informasjonssikkerhet (PDF)

Lenke til opptak av webinaret 07.04.21

Geir Erlend Myhre Johansen, St. Olavs hospital og Jan Gunnar Broch, Direktoratet for e-helse

Webinar 24.03.21 Helsetilsynets IKT-tilsyn (PDF)

Lenke til opptak av webinaret 24.03.21

Ivar Terje Solberg, Helsetilsynet

17.03.21 Ny veileder i rettigheter ved behandling av helse- og personopplysninger (PDF)

Lenke til opptak av webinaret 17.03.21

Siw Tynes Johnsen og Thea Rølsåsen, Direktoratet for e-helse

Webinar 03.02.2021 NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet (PDF)

Harald Næss og John Bothner, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Webinar 13.01.21 Personvernombud – Lessons learned (PDF)

Petter Ludvig Andersen, Direktoratet for e-helse
Webinar 18.11.2020 Normen for leverandører (PDF) Jan Gunar Broch, Direktoratet for e-helse
Webinar 11.11.2020 Oversikt over normens krav (PDF) Aasta M. Hetland, Direktoratet for e-helse
Webinar 21.10.20 Skyveilederen (PDF) Petter Ludvig Andersen, Direktoratet for e-helse
Webinar 14.10.2020 Ny versjon av Normens velferdsteknologveileder (PDF) Petter Ludvig Andersen, Direktoratet for e-helse

Normkonferansen 24. november 2020

Tittel Foredragsholder
Nytt i Normen (PDF)

Nytt i Normen,

Lars Erik Baugstø-Hartvigsen, styringsgruppeleder i Normen

Jan Gunnar Broch, sekretariatsleder for Normen

Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet (PDF)

Sverre Engelschiøn og

Ane Engelstad, Helse- og omsorgsdepartementet

Digital smittesporing i Norge; perspektiver fra FHI (PDF) Pål Solerød, Folkehelseinstituttet
Digital smittesporing; perspektiver fra leverandør og fagmiljø (PDF) Simen Sommerfeldt, Bouvet Norge
10 års digitalisering på 3 dager (PDF) Kjartan Olafsson, Legeforeningen
Korona digitalisering på høygir (PDF) Henrik Linnestad, Direktoratet for e-helse
Risikovurdering i krise; videokonsultasjon – direktoratet for e-helse (PDF) Birgitte Jensen Egset, Direktoratet for e-helse
Risikovurdering i krise; videokonsultasjon – NHN (PDF) Andre Meldal, Norsk Helsenett
Risikovurdering i krise; videokonsultasjon – Confrere (PDF) Svein Willassen, Confrere AS
Risikovurdering i krise; videokonsultasjon – kommunalt perspektiv (PDF) Aaslaug Søreide, Aukra kommune og KiNS
Digitale trusler mot helsesektoren – trusselbildet sett fra HelseCERT (PDF) Gunnar A. Johansen, Norsk Helsenett
Dataangrepet på Sykehuset Innlandet (PDF) Øyvind Grinde, Helse Sør-Øst RHF
Datatilsynets sandkasse (PDF) Kari Laumann, Datatilsynet

Introkurs Normen 12.05.2021

Tittel Fordragsholder
Intro til Normen (PDF)

Aasta M. Hetland, Direktoratet for e-helse

Risikostyring og internkontroll (PDF)

Siw Tynes Johnsen, Direktoratet for e-helse

Utvalgte temaer innen personvern (PDF)

Thea Rølsåsen, Direktoratet for e-helse

Utvalgte krav til informasjonssikkerhet, Normens kap. 5 (PDF)

Jan Gunnar Broch, Direktoratet for e-helse

Normen i anskaffelser (PDF)

Jan Gunnar Broch, Direktoratet for e-helse

Veiledningsmateriell og avslutning (PDF) Aasta Hetland, Direktoratet for e-helse
Opptak av kurset

Tidspunkt for ulike bolker:

 • Intro fra start
 • Risikostyring og internkontroll: 1:30:40
 • Temaer innen personvern: 1:55:00
 • Spørsmål etter pause: 2:35:13
 • Krav til informasjonssikkerhet: 2:47:50
 • Normen i anskaffelser: 3:45:33
 • Veiledningsmateriell: 4:11:20

Introkurs Normen og kurs for medisinsk teknisk personell 12.-13. februar 2020

Tittel Foredragsholder
Introkurs Normen (PDF)

Aasta M. Hetland, Direktoratet for e-helse

Utvalgte faktaark og veiledere, og krav i kapittel 2 (PDF) Petter Ludvig Andersen, Direktoratet for e-helse
Risikostyring og risikovurdering (PDF) Andre Meldal, Norsk Helsenett
Krav til informasjonssikkerhet, kapittel 5 (PDF) Jan Henriksen, Direktoratet for e-helse
Normens veileder for informasjonssikkerhet og personvern medisinsk utstyr (PDF) Jan Gunnar Broch, Direktoratet for e-helse
Opplæring cybersikkerhet, trusselbilde og status i sektoren (PDF) Hans Kristian Strømme, Norsk Helsenett
Normens krav fra kravspesifikasjon til innføringsprosjekt (PDF) Jan Gunnar Broch, Direktoratet for e-helse
Problemstillinger knyttet til behandlingshjelpemidler/ medisinsk avstandsoppfølging (PDF) Petter Ludvig Andersen, Direktoratet for e-helse
Problemstillinger knyttet til behandlingshjelpemidler/ medisinsk avstandsoppfølging (PDF) Jan Gunnar Broch, Direktoratet for e-helse
Normens fjernaksessveileder (PDF) Jan Gunnar Broch, Direktoratet for e-helse

Normkonferansen, 26.-27 november 2019

Tittel Foredragsholder
Normkonferansen 2019 er i gang (PDF) Maria Jahrmann Bjerke, Helse- og omsorgsdepartementet
Hvordan kan vi sikre digital tillit? (PDF) Christine Bergland, Direktoratet for e-helse
Rikets tilstand (PDF) Johan Ronæs, Norsk helsenett
Kunstig intelligens i helsetjenesten – kvalitetssikring ved analyse av EPJ (PDF) Sverre Engelschiøn og Bjørn Astad, Helse- og omsorgsdepartementet
IKT-tilsynet – Normen(es) vokter og helsearbeidernes venn (PDF) Jan Fredrik Andresen, Helsetilsynet
Vi svinger pisken, lokker med gulrøtter og heier på et faxfritt helsevesen (PDF) Bjørn Erik Thon, Datatilsynet
Fra Nürnberg til kunstig intelligens og big data (PDF) Anne Kjersti Befring, Universitetet i Oslo
KIng of disruption? Kunstig intelligens i helsetjenesten – kvalitetssikring ved analyse av EPJ (PDF) Robert Jenssen, UiT Norges Arktiske Universitet
KIng of disruption? Nes (PDF) Catharina Nes, Datatilsynet
KIng of disruption? Goodwin (PDF) Morten Goodwin, Universitetet i Agder
Helseforskning – Hva er utfordringene? (PDF) Erlend Smeland, Oslo Universitetssykehus
Genteknologi – Når livet kan omprogrammeres (PDF) Sigrid Bratlie, Bioteknologirådet
Kommunesammenslåing og spleising av fagsystem (PDF) Knut Henrik Andersen, Direktoratet for e-helse
Behandlingsgrunnlag i kommunen (PDF) Nils Indahl, tidligere personvernombud i Drammen kommune
Oslo kommunes reise mot oversikt over behandlinger (PDF) Andre Nordbø, Oslo kommune
Identitet og HelseID for dummies (PDF) Steinar Noem, Norsk Helsenett/ Udelt
Presentasjon av case fra helseforetak (PDF) Steinar Noem, Norsk Helsenett/ Udelt
Kommunenes utfordringer med identitetsstyring (PDF) Lars Ursin Lunde, Direktoratet for e-helse
Veien videre for HelseID (PDF) Sara Simone Vanderberg, Direktoratet for e-helse
Risiko ved bruk av medisinsk avstandsoppfølging (PDF) Petter Ludvig Andersen, Direktoratet for e-helse
Developments of eHealth security in standards and regulations (PDF) Ben Kokx, Philips
Personvernkonsekvensvurdering i forskning (PDF) Hilde Olav, Kreftregistret
Microdata.no vinner av Datatilsynets innebygget personvern pris 2019 (PDF) Ørnulf Risnes, NSD og Svein Johansen, SSB
Grunnprinsipper for IKT sikkerhet (PDF) Are Søndenaa, NSM
Normens krav 2019 (PDF) Jan Henriksen, Direktoratet for e-helse
Styringssystem og sikkerhetskultur hos norsk helsearkiv (PDF) Glenn Hornset, Norsk Helsearkiv
HSPAMI framework (PDF) Prosper K. Yeng, NTNU
Risiko på nye måter (PDF) Kristine Stenbro, Datatilsynet
Når helsedata får vinger (PDF) Andre Meldal, Norsk helsenett
Å være lege på nye måter (PDF) Kaveh Rashidi, lege

Ser du etter eldre presentasjoner?

Ta kontakt med [email protected]

Fant du det du lette etter?
Ja Nei