Hopp til hovedinnhold
Søk

Videoopptak og presentasjoner

Her finner du videoopptak og presentasjoner fra avholdte kurs og konferanser. Opptak vil kun ligge ute i 14 dager grunnet krav til teksting.

 

Webinarer 2023

TittelForedragsholder(e)

Helseberedskap og digital sikkerhet (PDF)

Opptak (Vimeo)

Jan Gunnar Broch, Direktoratet for e-helse

Kåre Magne Stennes, Ahus

Inge Øystein Moen, NTNU CCIS

Juridisk arbeid i digitaliseringsprosjekter (PDF)

Opptak (Vimeo)

Birgitte Jensen Egset, Juridisk direktør i Direktoratet for e-ehelse

Utkast til adekvansvurdering for USA - Hva står egentlig i dokumentet? (PDF)

Thea Rølsåsen, Direktoratet for e-helse

Nå blir det lettere å bruke Normens krav i anskaffelser ​- lær hvordan! (PDF)

Susanne Helland Flatøy

Introkurs til Normen (25. jan og 1. feb)

Intro til normen (PDF)

Risikostyring (PDF)

Krav til informasjonssikkerhet (PDF)

Utvalgte temaer innen personvern og gruppeoppgave (PDF)

Internkontroll (PDF)

Normens krav i anskaffelser (PDF)

Webinarer 2022

Normkonferansen 2022

Videoopptak fra Normkonferansen 2022 Dag 1

Det er en opptaksfil per bolk i programmet. Full oversikt over bolkene og fullt program for dag 1, finner du på konferansesiden.

Bolk 1

Bolk 2

Bolk 3

Bolk 4

Presentasjoner fra Normkonferansen Dag 1, 22. november 2022

Åpning av Normkonferansen 2022
Ellen M. Rønning-Arnesen, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet

Digital sikkerhet er en forutsetning for nødvendig digitalisering - hvor trengs det mer innsats?
Mariann Hornnes, direktør, Direktoratet for e-helse

Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet
Sverre Engelschiøn og Ingebjørg Seim Samuelsen, Helse- og omsorgsdepartementet

Nytt i Normen - Hva har skjedd i Normen i 2022 og hva gjør vi i 2023
Arne Ingebrigtsen, rådmann Kristiansund, leder av styringsgruppen for Normen og Aasta Margrethe Hetland, leder sekretariatet for Normen

Trusler og trender i helsesektoren
Gunnar A. Johansen, leder HelseCert, Norsk Helsenett

Hva skjer der vi bor, i kommunene?
Torkjell Dahl, IT-sjef Ringerike kommune og styreleder KINS, Foreningen kommunal informasjonssikkerhet

Ny strategi for eID i offentlig sektor
Runar Ugelstad, seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Sikkerhet fra et spesialisthelsetjenesteperspektiv
Lars Erik Baugstø-Hartvigsen, informasjonssikkerhetsleder, Helse Vest RHF

Trusselvurdering for 2022
Trygve Skarning, Sykehuspartner HF og Richard Berntsen, Helse Nord IKT

Pasientsikkerhet versus informasjonssikkerhet – en fornuftig balanse
Torkel Steen, overlege dr. med og prosjektleder, OUS HF

Pasientens informasjon - trygt og sikkert
Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Medisiner i maskiner: om tilsyn med legemiddelinformasjon og dataintegritet
Sjur Kåsin-Hevrøy, seniorrådgiver, Helsetilsynet

Digitalisering i en usikker tid
Hanne Tangen Nilsen, direktør, Sykehuspartner HF

 

Presentasjoner fra Normkonferansen Dag 2, 23. november 2022

Deling av data

Normens verktøykasse; forskning
Marie Strant Schildmann, sekretariatet for Normen, Direktoratet for e-helse

HUNT innhold og muligheter
Arnulf Langhammer, professor dr.med., leder HUNT databank og forvaltning, NTNU

Dokumentdeling via kjernejournal
Jacob Holter Grundt, prosjektleder og spesialist i barnesykdommer, Oslo, Universitetssykehus HF og Barbro Onsøien, seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse

"Pasient møter algoritme" - erfaringer fra Datatilsynets sandkasse
Kristine Stenbro, teknolog, Datatilsynet, Kristin Skolt, juridisk rådgiver, Datatilsynet, Jesper Ravn, Seniorrådgiver, Akershus universitetssykehus HF, Eilin Wermundsen Mork, Rådgiver informasjonssikkerhet, Akershus universitetssykehus HF, Erlend Hodneland, Rådgiver, Haukeland universitetssjukehus HF

Teknologi og Trender

Normens verktøykasse; teknologi
Geir-Erlend Myhre Johansen, sekretariatet for Normen, Direktoratet for e-helse

Medisinsk teknisk utstyr – hvem tar ansvaret? RHF'ene sitt arbeid med ansvarsfordeling ved bruk av med-tek
Tor Ove Kvingedal, avdelingssjef, St. Olavs hospital

Erfaringer med nytt regelverk for medisinsk utstyr
Katrine Heier, juridisk rådgiver, Statens Legemiddelverk

Risikovurdering ved innføring av kunstig intelligens
Mathias Hauglid, stipendiat, UiT

Kunstig intelligens i screening med standard mammografi og tomosyntese
Solveig Hofvind, professor, Kreftregisteret

Personvern og Juss

Helserett og personvern
Ann-Kristin Wassvik, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Juridisk arbeid i digitaliseringsprosjekter
Birgitte J. Egset, juridisk direktør, Direktoratet for e-helse

European Healt Data Space (EHDS) - hovedpunkter i utkast til ny forordning
Randi Lilletvedt, seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse

Helhetlig rammeverk for informasjonssikkerhet og personvern
Petter Ludvig Andersen, seniorkonsulent, Trancendent Group

Schrems II og Schrems III sett fra virkeligheten – Norsk helsenetts perspektiv
Marit Larsen Haarr, personvernombud, Norsk Helsenett

Personvernutfordringer i kommune og fylkeskommune – fra et personvernombud
Stian Kringlebotn, personvernombud, Agder fylkeskommune

Personvern i spesialisthelsetjenesten
Tor Åsmund Martinsen, personvernombud, Oslo universitetssykehus HF

Sikkerhetskultur og Risikoforståelse

Felles sikkerhet i forvaltningen
Katrine Aam Svendsen, seniorrådgiver og Terje Overaae, rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Ledelsesforankring; en suksesshistorie
Andre Meldal, sikkerhetsleder, Norsk helsenett

Informasjonssikkerhet er pasientsikkerhet, eller?
Therese Bjerkestrand og Kaja Felix Sønslien, Sopra Steria

Informasjonssikkerhet og velferdsteknologi – hvilke risikoer er relevante for fremtidens helsesektor?
Alvhild Skjelvik, stipendiat, NTNU

Hvem jobber med informasjonssikkerhet?
Øystein Sekse Øye, informasjonssikkerhetsansvarlig, Helgelandssykehuset HF

Sikkerhet i smidig utvikling - Kan utviklerne fikse sikkerheten?
Inger Anne Tøndel, seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse

Cyberkrigføring
Audun Jøsang, professor, UiO

Sårbarhetsoppfølging og Deteksjon

Sykehuspartner CERT
v/Torgeir W. Lia og Aleksander Haslund

NHN SOC - Logging og deteksjon for beslutningsstøtte
Jack Brennan, cybersecurity analyst, NHN SOC

Innblikk i øvelsesplanlegging
Helen Knutsen, seniorrådgiver og Elisabeth Næss, fagdirektør, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap

Trenger me meir fokus på informasjonssikkerheit i vårt MU og TU?
Svein Medaas, Helse Vest

Sårbarhetsoppfølging
Gunnar A. Johansen, avdelingsdirektør HelseCERT

Ser du etter eldre presentasjoner?

Ta kontakt med [email protected]