Hopp til hovedinnhold

Grafisk profil

Direktoratet for e-helse har ein grafisk profil som set føringar for typografi, fargar og bilde.

Designmanualen

Les igjennom designmanualen (PDF) viss du skal produsere materiell for Direktoratet for e-helse.

Vi skil mellom to logotypar: Hovudlogo og horisontal logo.

Hovudlogo har symbolet plassert over namnetrekket, og det er denne logoen som primært skal nyttast.

Farge Norsk Engelsk
Til office/web Farge

JPG

PNG

EPS

SVG

PNG

EPS

SVG

Svart

JPG

PNG

EPS

SVG​

PNG

EPS

SVG

Kvit

PNG (denne ser tom ut, men den er hvit)

EPS

SVG​

PNG (denne ser tom ut, men den er hvit)

EPS

SVG

Til trykk Farge

EPS (CMYK)​

EPS (PMS285C)

EPS (PMS3005C)

EPS (CMYK)
Svart EPS (CMYK) EPS (CMYK)
Kvit EPS (CMYK) EPS (CMYK)

Horisontal logo har symbolet plassert føre namnetrekket. Denne skal brukast der det ikkje er plass til å bruke hovudlogoen.

CMYK: 100/0/30/0
RGB: 0/105/232
Hex: #0069E8
PMS Coated: 285C
PMS Coated: 3005U

Kontakt

[email protected]