Søk

Grafisk profil

Direktoratet for e-helse har ein grafisk profil som set føringar for typografi, fargar og bilde.

Profilmanualen

Profilmanualen er under arbeid, men dei viktigaste føringane er på plass. Les igjennom manualen (PDF) viss du skal produsere ulikt materiell for Direktoratet for e-helse.

Last ned logo

Vi skil mellom to logotypar: Hovudlogo og horisontal logo.

Hovudlogo har symbolet plassert over namnetrekket, og det er denne logoen som primært skal nyttast.

Farge Norsk Engelsk
Til office/web Farge

JPG

PNG

EPS

SVG

JPG

PNG

EPS

Svart

JPG

PNG

EPS

SVG​

JPG

PNG

EPS

Kvit

PNG (denne ser tom ut, men den er hvit)

EPS

SVG​

PNG (denne ser tom ut, men den er hvit)

EPS

Til trykk Farge

EPS (CMYK)​

EPS (PMS285C)

EPS (PMS3005C)

EPS (CMYK)
Svart EPS (CMYK) EPS (CMYK)
Kvit EPS (CMYK) EPS (CMYK)

Horisontal logo

Horisontal logo har symbolet plassert føre namnetrekket. Denne skal brukast der det ikkje er plass til å bruke hovudlogoen.

Fargar i logo

CMYK: 100/0/30/0
RGB: 0/105/232
Hex: #0069E8
PMS Coated: 285C
PMS Coated: 3005U

Akson

Akson er tiltaket som skal etablere ei løysing for heilskapleg samhandling og felles journal for kommunal helse- og omsorgsteneste. I Akson designmanual (PDF) finn du informasjon om riktig bruk av logo, fontar, fargar og grafikk.

Treng du logofilene til Akson? Ta kontakt med [email protected].

Kontakt

[email protected]

Fant du det du lette etter?
Ja Nei