Hopp til hovedinnhold

Felles europeisk helsedataområde (EHDS)

​​​​​​​EU-kommisjonen har kommet med et forslag til forordning for et felles europeisk område for helsedata – European Health Data Space (EHDS).

Målet med EHDS er å fremme sikker tilgang til og utveksling av helsedata på tvers av landegrenser. EU ønsker å legge til rette for at innbyggere kan ta større kontroll over egne helsedata, fremme et indre marked for digitale tjenester- og produkter, og skape en sikker og effektiv ramme for bruk av helsedata til forbedring av helsetjenesten, forskning, innovasjon og regelverksutforming.

Forslaget kan leses i sin helhet på EU-kommisjonen nettsider.

Vurdering av konsekvenser av et felles europeisk helsedataområde (EHDS)

Forslaget til forordning kan innebære store konsekvenser for både primærbruk og sekundærbruk av helsedata i EU og i Norge.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gjør Direktoratet for e-helse, med involvering av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, en vurdering av EHDS for norsk helse- og omsorgssektor og helsenæring.

Direktoratet for e-helse vil følge prosessen tett, vurdere forslaget grundig etter hvert som det utvikler seg, og jobbe for at norsk helsetjeneste og næringsliv kommer i posisjon til å forstå og påvirke utviklingen.

Vil du vite mer?

Direktoratet arrangerte et informasjonsmøte om EHDS 12. september 2022 (Vimeo).

18. januar 2023 ble det arrangert et webinar om primærbruk av helsedata (Vimeo).

Det ble arrangert informasjonsmøte om sekundærbruk av helsedata 30. mars 2023 (Vimeo).