Hopp til hovedinnhold

Nordisk ministerråds e-helsegruppe

E-helsegruppen i Nordisk ministerråd ble opprettet i 2011. Gruppen jobber for et sterkt nordisk samarbeid og skal bidra til å opprettholde den internasjonale lederposisjonen de nordiske landene har innenfor e-helse.

Nordisk Ministerråds e-helsegruppe skal styrke samarbeidet på e-helseområdet i de nordiske landene og koordinere nordiske initiativ i EU-sammenheng.

Det blir holdt 3-5 møter hvert år.

I perioden 2021-2022 har Norge v/HOD formannskap for e-helsegruppen, og Direktoratet for e-helse ivaretar sekretariatsfunksjonen.

Norges representanter

Helse- og omsorgsdepartementet:
Kristian Skauli, underdirektør E-helseavdelingen

Direktoratet for e-helse:
Marianne Bårtvedt van Os, ansvarlig/koordinator for direktoratets internasjonale arbeid

Undergrupper

Nordisk ministerråds e-helsegruppe har egne undergrupper for forsking og standardisering.

Forskernettverket

Forskernettverket Nordic eHealth Research Group (NeRN) skal utvikle indikatorer og modeller for å måle effekter og nytte av investeringer i e-helse, og muliggjøre sammenligning mellom de nordiske landene og i bredere internasjonal sammenheng, i samarbeid med OECD og andre internasjonale aktører.

Standardiseringsnettverket

Standardiseringsnettverket skal dele kunnskap og erfaringer om internasjonalt standardiseringsarbeid, og legger til rette for et tettere nordisk samarbeid om hvordan ulike internasjonale standarder skal vedtas nasjonalt.