Hopp til hovedinnhold

Presse

Pressekontakt, postjournal og pressebilde.

Pressekontakt

Kommunikasjonsdirektør Stine Camilla Bjerkestrand, telefon 48 07 15 33

E-post til pressekontakt:

førenamn.mellomnamn.etternamn@ehelse.no (æ=ae, ø=o, å=a).

Hastar det, tilrår vi deg å ringe.

Elektronisk postjournal

Postjournal for Direktoratet for e-helse (einnsyn.no)

Bilde av leiinga

Last ned høyoppløyselege bilde av leiinga i Direktoratet for e-helse.

Medieførespurnader

Medieførespurnader til Direktoratet for e-helse blir logga i datasystemet CIM. Vi loggar dato, medium, fornamn og etternamn på journalist, telefonnummer, mobilnummer og e-postadresse, samt kva saka gjeld og eventuell e-postutveksling. Opplysningane blir berre brukt internt i kommunikasjonsavdelinga og det skjer inga utlevering av opplysningane.

Dersom du ikkje ønskjer at kontaktinformasjonen din og førespurnaden skal loggast, eller du ønskjer at vi skal slette opplysningar frå tidlegare førespurnader, gi oss beskjed anten på e-post til postmottak@ehelse.no eller direkte til pressevakta. Vi slettar opplysningar frå CIM etter tre år.

Følg oss i sosiale medium

Facebook
Linkedin
Twitter
YouTube