Hopp til hovedinnhold

Tiltak

Ta i bruk MyHealth@EU i Norge

MyHealth@EU er den europeiske infrastrukturen for effektiv og sikker deling av helsedata til bruk i pasientbehandling. For å få mest mulig nytte ut av tilknytningen til den europeiske infrastrukturen må vi gjøre en del vurderinger og tilpasninger av nasjonale løsninger.

Start
2023
Slutt
2028
Ansvarlig
Helsedirektoratet

Standardiseringstiltaket

 

 • Delta i MyHealth@EU for å forstå hvordan løsninger implementeres i tråd med EU-kravene 
 • Tilegne seg detaljert og praktisk kunnskap om EU sine e-helsestandarder
 • Avklare og vurdere hvordan EU-føringer for e-helsestandarder, inkludert kodeverk og terminologi, fungerer for løsninger i norske helse- og omsorgstjenester
 • Vurdere hvordan e-helseløsningene i Norge kan videreutvikles i tråd med kravene fra EU

Hvorfor gjør vi det?

 • Det å ta i bruk MyHealth@EU i Norge gir oss detaljert kunnskap om hvordan vi kan ta i bruk europeiske e-helsespesifikasjoner i Norge
 • Vi må finne ut hvordan våre løsninger må fungere og eventuelt tilpasses for å utveksle helseinformasjon med Europa
 • Implementering av to konkrete MyHealth@EU-tjenester gir oss verdifull erfaring
 • Kunnskap fra å implementere tjenestene i Norge kan overføres for å løse nasjonale samhandlingsbehov
 • Aktører i helse- og omsorgssektoren forberedes på kommende krav fra EHDS-forordningen

 

Hva er MyHealth@EU?

 • MyHealth@EU er den europeiske infrastrukturen for utveksling av helseopplysninger mellom landene i Europa
 • Det er den delen av European Health Data Space som er forbeholdt utveksling av helsedata for å yte helsehjelp (primærbruk)
 • Nettverket gir europeiske borgere og helsepersonell tilgang til trygge digitale helse- og omsorgstjenester på tvers av landegrenser i Europa
 • Europeiske borgere kan for eksempel benytte seg av e-resepter også når de er på reise eller jobber utenlands.
 • Pasienter har mulighet til å dele viktige helseopplysninger fra journalene sine med helsepersonell når de trenger helsehjelp i utlandet
 • Helsepersonell har tilgang til helseopplysninger for europeiske pasienter for å sikre best mulig behandling

 

MyHealth@EU i Norge

 • Norge oppretter et nasjonalt kontaktpunkt mot nettverket
 • Kontaktpunktet etableres i et treårig samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet (tidligere Direktoratet for e-helse) og Norsk helsenett SF
 • Norsk helsepersonell får tilgang til informasjon fra pasientsammendrag og/eller e-resepter til EU-borgere som oppsøker helsehjelp i Norge

 

Hva er planen fremover?

 • Videreutvikle det norske kontaktpunktet for MyHealth@EU stegvis med med nye tjenester
 • Bruke erfaringer fra å ta i bruk MyHealth@EU for å vurdere etablering av nye tjenester som utveksling av laboratoriesvar, medisinske bilder og epikriser
 • Medprioritere helse- og omsorgssektorens overordnede behov i vurderingene
 • Vurdere innføring av nye tjenester i forhold til øvrige nasjonale programmer og satsinger