Hopp til hovedinnhold

Standardiseringsutvalget for internasjonale e-helsestandarder

I Standardiseringsutvalget kan du påvirke utvikling og bruk av internasjonale e-helsestandarder i Norge. Vi jobber sammen for å ta felles valg om standarder, delta på internasjonale arenaer, utveksle kunnskap, og lære av hverandre. Her finner du tiltak for å drive arbeidet i Standardiseringsutvalget.

Tiltakene

Hva er Standardiseringsutvalget?

Standardiseringsutvalget er et åpent utvalg, og alle virksomheter eller organisasjoner som jobber med e-helse er velkommen til å være med.

Som representant i utvalget deltar du på vegne av din virksomhet. Utvalget består for eksempel av:

 • Leverandører innenfor helseteknologi
 • Kommuner og helseforetak
 • Standardiseringsorganisasjoner
 • Myndigheter som jobber med helse og e-helse
 • Representanter for innbyggere og helsepersonell
 • Nasjonalt senter for e-helseforskning

Du kan delta i arbeid i Standardiseringsutvalget på strategisk og taktisk nivå. Du kan også engasjere deg i faggrupper innenfor spesifikke temaer, for eksempel: 

 • Helseinformatikk/e-helse
 • Kunstig intelligens
 • Digitalt helsekort for gravide
 • Kritisk informasjon

 

Standardiseringsutvalgets formål og oppgaver

 • Koordinere og styrke bruk og utvikling av internasjonale e-helsestandarder, inkludert standarder som stilles EU-krav om
 • Bidra til å gjennomføre tiltakene i Samarbeidsmodell for internasjonale standarder
 • Orientere hverandre om pågående standardiseringsaktiviteter i sektoren, og bidra til at vi får økt kunnskap om internasjonale standarder 
 • Knytte sammen leverandørmarkedet og helsevesenet, og sikre at leverandørene er med i vurderinger om standarder
 • Styrke involvering fra norske fagmiljøer i nordisk, europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid 
 • Anbefale hvilke strategiske internasjonale standardiseringsaktiviteter Norge bør delta i

Les mer om Standardiseringsutvalgets mandat, medlemmer og møter, og hvordan du kan engasjere deg