Hopp til hovedinnhold

Programstyret, møter og saksdokumenter

Programstyret skal bidra til god prioritering av sektorens samlede behov, foreslå tiltak og gi råd til strategisk retning og gjennomføring av programmet.

Møter i 2022

16.11.2022

Presentasjon og saksunderlag ekstraordinært programstyremøte PDS 16.11.2022 (PDF)

18.10.2022

Agenda, presentasjon og saksunderlag programstyremøte program digital samhandling 18.10.2022 (PDF)

Referat programstyremøte program digital samhandling 18.10.2022 (PDF)

12.10.2022

Presentasjon ekstraordinært programstyremøte program digital samhandling 12.10.2021 (PDF)

Referat ekstraordinært programstyremøte program digital samhandling 12.10.2022 (PDF)

07.09.2022

Agenda, presentasjon og saksunderlag programstyremøte program digital samhandling 07.09.2022 (PDF)

Referat programstyremøte program digital samhandling 07.09.2022 (PDF)

09.06.2022

Agenda, presentasjon og saksunderlag programstyremøte program digital samhandling 09.06.2022 (PDF)

Referat programstyremøte program digital samhandling 09.06.2022 (PDF)

06.04.2022

Agenda, presentasjon og saksunderlag programstyremøte program digital samhandling 06.04.2022 (PDF)

Referat programstyremøte program digital samhandling 06.04.2022 (PDF)

16.02.2022

Agenda, presentasjon og saksunderlag programstyremøte program digital samhandling 16.02.2022 (PDF)

Referat programstyremøte program digital samhandling 16.02.2022 (PDF)

Møter i 2021

16.12.2021

Agenda og saksunderlag programstyremøte program digital samhandling 16.12.2021 (PDF)

Presentasjon programstyremøte program digital samhandling 16.12.2021 (PDF)

Referat programstyremøte program digital samhandling 16.12.2021 (PDF)

01.12.2021

Agenda og saksunderlag programstyremøte program digital samhandling 01.12.2021 (PDF)

Presentasjon programstyremøte program digital samhandling 01.12.2021 (PDF)

Referat programstyremøte program digital samhandling 01.12.2021 (PDF)

20.10.2021

Agenda og saksunderlag programstyremøte program digital samhandling 20.10.2021 (PDF)

Presentasjon programstyremøte program digital samhandling 20.10.2021 (PDF)

Referat programstyremøte program digital samhandling 20.10.2021 (PDF)

14.09.2021

Agenda og saksunderlag programstyremøte program digital samhandling 14.09.2021 (PDF)

Presentasjon programstyremøte program digital samhandling 14.09.2021 (PDF)

Referat programstyremøte program digital samhandling 14.09.2021 (PDF)

14.06.2021

Agenda og saksunderlag programstyremøte program digital samhandling 14.06.2021 (PDF)

Presentasjon programstyremøte program digital samhandling 14.06.2021 (PDF)

Referat programstyremøte program digital samhandling 14.06.2021 (PDF)

23.04.2021

Agenda og saksunderlag programstyremøte program digital samhandling 23.04.2021 (PDF)

Presentasjon programstyremøte program digital samhandling 23.04.2021 (PDF)

Referat programstyremøte program digital samhandling 23.04.2021 (PDF)

12.03.2021

Agenda og saksunderlag programstyremøte program digital samhandling 12.03.2021 (PDF)

Presentasjon programstyremøte program digital samhandling 12.03.2021 (PDF)

Referat programstyremøte program digital samhandling 12.03.2021 (PDF)

12.02.2021

Agenda og saksunderlag programstyremøte program digital samhandling 12.02.2021 (PDF)

Presentasjon programstyremøte program digital samhandling 12.02.2021 (PDF)

Referat programstyremøte program digital samhandling 12.02.2021 (PDF)

Representanter i programstyret

Programstyret består av representanter fra Områdeutvalget for digital samhandling.

Hans Løwe Larsen

Direktoratet for e-helse
Ole Johan Kvan Helse Sør-Øst

Bjørn Nilsen

Helse Nord

Per Olav Skjesol

Helse Midt-Norge

Erik M. Hansen

Helse Vest

Roger Schäffer

FHI

Thore Thomassen

Helsedirektoratet

Odd Martin Solem

Norsk Helsenett

Jan Emil Kristoffersen

Den norske legeforening

Terje Wistner – KS

KS

Kirsti Pedersen

Oslo kommune

Kristine Skjøthaug

Stavanger kommune

Kjetil Løyning

Kristiansand kommune

Merete Lyngstad

Norsk Sykepleierforbund