Hopp til hovedinnhold

Helsenorge

Helsenorge er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge.

Innholdet består av to deler: 

  • Åpne informasjonssider med kvalitetssikret helseinformasjon om blant annet forebygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient.
  • Selvbetjeningsløsninger med tilgang til ulike helserelaterte nettjenester.

Ved å logge inn på Helsenorge får du mulighet til å for eksempel se dine vaksiner, legemidler, timeavtaler og pasientjournal fra sykehus. Det er verdt å merke at hvilke tjenester som har vært og er tilgjengelig på Helsenorge utvikler seg over tid.

Antall besøk på Helsenorge – åpne sider

Bruken av Helsenorge var høy gjennom hele koronapandemien. Etter hvert som pandemien har avtatt, fortsetter imidlertid besøkstallene på Helsenorge å holde seg på et vesentlig høyere nivå enn før pandemien startet.

Fra april 2022 har bruken av Helsenorge stabilisert seg på i overkant av 8 millioner besøk per måned. I 2019 var det i gjennomsnitt 3 millioner besøk på Helsenorge hver måned.

* Et besøk (økt) er tidsrommet der en bruker benytter Helsenorge aktivt. Økten starter når bruker åpner første side, og avsluttes når siden lukkes eller når bruker har vært inaktiv i 30 minutter.

 

Antall innlogginger på Helsenorge – selvbetjeningsløsninger

På Helsenorge finnes mange tjenester man kan logge inn på for å følge opp egen helse. Over tid har antall tjenester man får tilgang til økt, og antall innbyggere som har tilgang til disse tjenestene øker også etter hvert som de tas i bruk av flere og flere aktører. Under pandemien har bruken av tjenester som meldinger, prøvesvar og koronasertifikat bidratt til stor vekst i antall innlogginger.

Totalt hadde Helsenorge om lag 90,9 millioner innlogginger i 2021*, mot nærmere 43 millioner innlogginger i 2020. På samme måte som for besøk, ser vi også en nedgang i antall innlogginger på Helsenorge i 2022, etter at pandemien avtok. I 2022 ble det gjort totalt 77,7 millioner innlogginger på Helsenorge. I perioden april til og med desember 2022 hadde Helsenorge i gjennomsnitt 5,8 mill pålogginger per måned.

Antall innlogginger Helsenorge 2011-2022

Innlogging på Helsenorge gir deg mulighet til å se og redigere kjernejournalen din, bytte fastlege, få oversikt over vaksiner og legemidler, timeavtaler og pasientjournal fra sykehus og mye mer.

En innlogging telles hver gang en person logger inn på Helsenorge. Personen kan logge inn flere ganger i løpet av samme besøk, og dette telles da som separate innlogginger.

*Merk at antall innlogginger på Helsenorge for 2021 er justert opp for også å omfatte innlogginger ved bruk av biometri i Helsenorge-appen for perioden juli til og med desember 2021. Tidligere resultat omfattet kun innlogging via BankID. Korrigeringen av data ble gjort i juni 2023. 

De mest brukte tjenestene på Helsenorge

Både bruken av tjenesten prøvesvar og koronasertifikat reduseres kraftig fra 2021 til 2022. I begge tilfeller er det mer enn en halvering. Begge disse endringene henger tett sammen med at koronapandemien avtok etter første kvartal 2022.

Tjenestene legemidler, timeavtaler og fastlegetjenester fortsetter imidlertid å øke fra 2020, gjennom 2021 og 2022.

Ny på listen over de ti mest brukte tjenestene på Helsenorge i 2022 er skjemaløsningen, en løsning som gir innbyggerne mulighet til å fylle ut, motta og administrere ulike skjemaer til og fra ulike aktører i helsesektoren.

* Meldinger ble først tatt med i rapporteringen fra og med 2020.

Pasientreiser

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Nytt regelverk og digital selvbetjeningsløsning via Helsenorge for pasienter ble innført 1. oktober 2016. I løpet av 2022 har det vært i underkant av 3 millioner besøk på Pasientreisers selvbetjeningsløsning på Helsenorge.

Andel elektroniske søknader 2016-2022

Tall fra Pasientreiser HF viser at andelen elektroniske søknader via Helsenorge per desember 2022, var på 90 prosent. På samme tid i 2021 var tilsvarende tall 87 prosent.