Hopp til hovedinnhold
Søk

Nasjonal e-helsemonitor

Nasjonal e-helsemonitor skal ved hjelp av nøkkeltall sikre et godt kunnskapsgrunnlag om bruk og effekter av IKT i helse- og omsorgssektoren.

E-helsemonitoren viser status på sentrale satsingsområder og dokumenterer i hvilken grad målene innen helsepolitikken realiseres.

Indikatorene i monitoren skal gi svar på effekter av ulike nasjonale tiltak, kvalitetsforbedring i virksomhetene i tillegg til forskning og analyse i folkehelsearbeidet.

Hvordan går det på e-helsefeltet?

2018
2019
2020
2021
2022
2023

Viktige hendelser i 2018

Viktige hendelser i 2019

Viktige hendelser i 2020

  • Løsning for koronaprøvesvar lanseres på helsenorge.no og i kjernejournal.
  • Endringer i Helseregisterloven som er viktig for Helseanalyseplattformen og Helsedataservice ble vedtatt.
  • Stor økning i bruk av video og digtital konsultasjon.
  • Bygging av Helseanalyseplattformen starter. Helseanalyseplattformen vil blant annet gi mer, raskere og bedre forskning, som igjen gir bedre helse.

Viktige hendelser i 2021

Viktige hendelser i 2022

2023