Hopp til hovedinnhold

Nasjonal e-helsemonitor

Nasjonal e-helsemonitor skal ved hjelp av nøkkeltall sikre et godt kunnskapsgrunnlag om bruk og effekter av IKT i helse- og omsorgssektoren.

E-helsemonitoren viser status på sentrale satsingsområder og skal bidra til å dokumentere i hvilken grad målene innen helsepolitikken realiseres.

Indikatorene i monitoren skal gi svar på effekter av nasjonale tiltak, kvalitetsforbedring i virksomhetene, samt forskning og analyse i folkehelsearbeidet.

Under kan du finne frem til de ulike indikatorene gjennom å klikke på de fem boksene – som er målene i Nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgssektoren. Alle indikatorene er også listet opp under hverandre nederst på denne siden.

Hvordan går det på e-helsefeltet?