Hopp til hovedinnhold

Takster

Her finner du filer med gjeldende takster som brukes til å fremsette refusjonskrav overfor Helfo.

Gjeldende takster

Merk: Denne siden oppdateres for øyeblikket fortløpende med nye taktster.

Systemleverandører og andre kan laste ned gjeldende takster i XML-format.

Informasjon om API for å slå opp takster, NLK-koder og APAT-kombinasjoner samt refusjonskategorier for NLK-koder, NCRP-koder og patologikoder finnes her: https://github.com/navikt/Helserefusjon-apne-data. App som presenterer API'et finnes på http://opne-data.helserefusjon.no/

Takster fysioterapeut 01.01.2024 (XML)

Takster fysioterapeut med merknader 01.01.2024 (XML)

Takster fysioterapeut kommunal 01.07.2023 (XML)

Laboratoriekodeverk som gir rett til refusjon 23.03.2024 (ZIP)

NLK kodetabell (XSD)

Refusjonskategorier NLK, NCRP og patologi - offentlig 01.01.2024 (CSV)

Refusjonskategorier NLK, NCRP og patologi - privat 01.01.2024

Takster Fritt behandlingsvalg (FBV) 01.07.2023 (XML)

Takster audiopedagog 01.01.2024 (XML)

Takster Driftstilskuddsmodellen 01.01.2024 (XML)

Takster helsestasjon 01.07.2023 (XML)

Takster jordmor 01.01.2024 (XML)

Takster kiropraktor 01.01.2024 (XML)

Takster lege 01.01.2024 (XML)

Takster lege med merknader 01.01.2024 (XML)

Takster logoped 01.01.2024 (XML)

Takster ortoptist 01.01.2024 (XML)

Takster poliklinikk 01.01.2024 (XML)

Takster primærhelseteam 01.01.2024 (XML)

Takster LabRontgen 01.01.2024 (XML)

Takster psykolog 01.01.2024 (XML)

Takster tannpleier 01.01.2024 (XML)

Takster tannlege 01.01.2024 (XML)

Takster behandlingsreiser 01.01.2024 (XML)

Takster rehabiliteringsinstitusjon 01.01.2024 (XML)

Taksttabell (XSD)

Endringer i takster:

Send e-post til [email protected] for å motta informasjon om endringer i takster. Oppgi hvilke fagområder det gjelder og navn på evt journalsystem.

Kontakt

Helsedirektoratet

[email protected]