Søk

Takster

Her finner du filer med gjeldende takster som brukes til å fremsette refusjonskrav overfor Helfo.

Gjeldende takster

Systemleverandører og andre kan laste ned gjeldende takster i XML-format.

API’er for å slå opp takster, NLK-koder og refusjonskategorier for NLK-koder finnes på helsedirektoratet.no.

Takster fysioterapeut 01.07.2021 (XML)

Takster fysioterapeut kommunal 01.07.2021 (XML)

Laboratoriekodeverk som gir rett til refusjon 01.12.2021 (ZIP)

NLK kodetabell (XSD)

NCRP refusjonskategorier og satser offentlig radiologi 01.01.2021 (Excel)

NCRP refusjonskategorier og satser privat radiologi 01.01.2021 (Excel)

NLK refusjonskategorier og satser offentlige laboratorier 01.01.2021 (Excel)

NLK refusjonskategorier og satser private laboratorier 01.01.2021 (Excel)

Takster Fritt behandlingsvalg (FBV) 01.05.2021 (XML)

Takster audiopedagog 01.07.2021 (XML)

Takster Driftstilskuddsmodellen 01.10.2021 (XML)

Takster helsestasjon 01.07.2021 (XML)

Takster jordmor 01.07.2021 (XML)

Takster kiropraktor 01.07.2021 (XML)

Takster lege 06.10.2021 (XML)

Takster logoped 01.07.2021 (XML)

Takster ortoptist 01.07.2021 (XML)

Takster poliklinikk 06.10.2021 (XML)

Takster primaerhelseteam 01.07.2021 (XML)

Takster LabRontgen 01.01.2021 (XML)

Takster psykolog 01.07.2021 (XML)

Takster tannpleier 01.01.2021 (XML)

Takster tannlege 01.07.2021 (XML)

Takster behandlingsreiser 01012020 (XML)

Takster rehabiliteringsinstitusjon 01012020 (XML)

Taksttabell (XSD)

Endringer i takster:

Send e-post til [email protected] for å motta informasjon om endringer i takster. Oppgi hvilke fagområder det gjelder og navn på evt journalsystem.

Kontakt

Helsedirektoratet

[email protected]

Fant du det du lette etter?
Ja Nei