Hopp til hovedinnhold

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og omsorgspersonell.

Kort om velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Velferdsteknologi er teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet.  

Digital hjemmeoppfølging innebærer at hele eller deler av et behandlingstilbud foregår uten fysisk kontakt, der dialog og deling av data mellom pasient/bruker og behandler(e) skjer digitalt.

Anbefalinger, veiledninger og krav ved bruk av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Direktoratet for e-helse har samlet informasjon om arbeidet med målarkitektur for digital samhandling, normerende produkter, informasjonssikkerhet, personvernvern og annet for aktører i spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, inkludert fastlegetjenesten og leverandører.

Digital hjemmeoppfølging innebærer at hele eller deler av et behandlingstilbud foregår uten fysisk kontakt, der dialog og deling av data mellom pasient/bruker og behandler(e) skjer digitalt.

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP)

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) er en tjeneste for integrasjon mellom velferdsteknologiske løsninger og elektronisk pasientjournal (EPJ). Drift og videreutvikling ble overført til Norsk Helsenett 1. november 2022.

Direktoratet for e-helse er en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Direktoratet for e-helse deltar i Nasjonalt velferdsteknologiprogram sammen med Helsedirektoratet og KS. Direktoratet legger til rette for digital samhandling mellom aktører i behandlingsforløp der velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging benyttes.

Vil du vite mer om velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging?

For mer innsikt i fagområdene velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging anbefaler vi Helsedirektoratets nettsider.

Her finner du blant annet: