Hopp til hovedinnhold

EPJ Standard del 5: Arkivuttrekk

Standarden inneholder krav for å avlevere elektroniske pasientjournaler fra døde pasienter i spesialisthelsetjenesten til Norsk helsearkiv. 

Under revidering

Merknad 08.02.2023: Standarden er under revidering av Norsk helsearkiv

Formål og bruksområde

Denne standarden inneholder krav til hvordan innholdet i en pasients EPJ skal organiseres ved uttrekk slik at det kan overføres til arkivdepot hos Norsk helsearkiv.

Hvis du søker etter informasjon om avlevering av journaler fra virksomheter ved overdragelse, nedleggelse eller tap av autorisasjon skal ikke denne standarden følges. Les mer om Avlevering ved nedleggelse eller pålagt innlevering på nettsidene til Arkivverket.

Standarden gjelder for

Obligatorisk for
​Offentlige og private virksomheter i spesialisthelsetjenesten

Besluttet av Riksarkivaren 15.11.2016 med hjemmel i helsearkivforskriften § 11 første ledd.

Merk: Privatpraktiserende spesialister har ikke plikt til å avlevere journaler til Norsk helsearkiv, jamfør helsearkivforskriften § 12 andre ledd.

Mer om avlevering av elektronisk pasientarkivmateriale

Du finner mer informasjon om avlevering av elektronisk pasientarkivmateriale på nettsidene til Norsk helsearkiv.