Hopp til hovedinnhold
Søk

EPJ Standard del 5: Arkivuttrekk

Standarden inneholder krav for å avlevere elektroniske pasientjournaler fra spesialisthelsetjenesten til Norsk helsearkiv. 

Formål og bruksområde

Denne standarden inneholder krav til hvordan innholdet i en pasients EPJ skal organiseres ved uttrekk slik at det kan overføres til arkivdepot hos Norsk helsearkiv.

Standarden gjelder for

Obligatorisk for
​Offentlige og private virksomheter i spesialisthelsetjenesten

Besluttet av Riksarkivaren 15.11.2016 med hjemmel i helsearkivforskriften § 11 første ledd.

Merk: Privatpraktiserende spesialister har ikke plikt til å avlevere journaler til Norsk helsearkiv, jamfør helsearkivforskriften § 12 andre ledd.

Mer om avlevering av elektronisk pasientarkivmateriale

Du finner mer informasjon om avlevering av elektronisk pasientarkivmateriale på nettsidene til Norsk helsearkiv.