Søk
Høring

Veileder om internasjonale standarder for legemiddelinformasjon

Bakgrunn

Legemiddelinformasjon deles i dag i mindre grad enn ønsket, både mellom fagsystemer internt i samme virksomhet og mellom aktørene på legemiddelområdet. For å legge til rette for bedre informasjonsflyt anbefaler Direktoratet for e-helse at helse- og omsorgssektoren benytter internasjonale standarder.

Dersom mange aktører tar i bruk de samme standardene, vil det gi fordeler:

 • sømløs deling av legemiddelinformasjon
 • redusert samlet behov for vedlikehold, forvaltning og mapping av legemiddelinformasjon
 • automatisert innrapportering til registre, visning av sanntidsdata og legge til rette for kunstig intelligens
 • innovasjon og næringsutvikling

Etter hvert som vi får erfaring med bruk, vil vi sammen med andre aktører i helse- og omsorgssektoren lage retningslinjer for hvordan standardene skal brukes.

Om veilederen som er på høring

Formålet med denne veilederen er å gjøre helse- og omsorgssektoren kjent med hvilke internasjonale standarder som finnes på legemiddelområdet og når og hvordan disse skal brukes.

Anbefalingene i veilederen er basert på erfaringer fra internasjonalt arbeid og prosjekter, inkludert UNICOM, HL7, SNOMED International og JIC. I tillegg har vi mottatt innspill fra Legemiddelverket, FHI og Standardiseringutvalget for internasjonale standarder underveis i arbeidet med veilederen.

Veilederen er spesielt relevant for:

 • beslutningstakere i helse- og omsorgssektoren
 • leverandører av legemiddelinformasjon
 • leverandører av kunnskaps- og beslutningsstøtte
 • leverandører av system med legemiddelinformasjon, som for eksempel EPJ-, kurve-, apotek-, lager- og pakkesystem
 • bestillere av system med legemiddelinformasjon
 • eiere av nasjonale e-helseløsninger og e-helsestandarder
 • eiere av helse- og kvalitetsregistre

Om høringsprosessen

Dette er en åpen høring og alle høringssvar vil bli publisert på denne nettsiden.

Webinar

I forbindelse med denne høringen ble det gjennomført et webinar via Teams 10. desember. Opptak fra webinaret finner du her (lenker til Vimeo):

Veileder om internasjonale standarder for legemiddelinformasjon, Martha Schei Hynne, Direktoratet for e-helse

Presentasjonen til Schei Hynne fortsetter etter teknisk problem

Legemiddelverkets arbeid innen internasjonale standarder for legemiddelinformasjon, Tor-Arne Berg, Statens legemiddelverk

Spørsmål og svar

Høringsinstanser

Invitasjon om å avgi høringssvar er sendt ut til organisasjonene under, men vi understreker at høringen også er åpen for andre som ønsker å gi innspill. 

Leverandører

 • ACOS AS
 • Agfa
 • Alphasoft
 • Apertura AS
 • Arko
 • ASPIT AS
 • Carestream
 • CompuGroup Medical Norway AS
 • CSAM
 • Dentica
 • DIPS ASA
 • Extensor AS
 • Farmalogg AS
 • Felleskatalogen
 • Fürst
 • HK-data
 • Hove Medical Systems AS
 • Imatis
 • Infodoc
 • LabCraft AS
 • Legemiddelhåndboka
 • MediLink Software AS
 • Metodika
 • Miclis AS
 • Nextsys AS
 • Norsk helsenett
 • Opus Dental
 • Orthodontis
 • Pasientsky
 • Pridok
 • Sectra Norge
 • Software Point AB
 • Soma solutions
 • TietoEVRY
 • Visma

Helseforetak

 • Helse Midt-Norge RHF 
 • Helse Nord RHF 
 • Helse Sør-Øst RHF 
 • Helse Vest RHF 

IKT-organisasjoner

 • Helse Midt-Norge IT 
 • Helse Nord IKT 
 • Helse Vest IKT 
 • Helseplattformen
 • Sykehuspartner HF

Statlige og kommunale organisasjoner

 • Folkehelseinstituttet 
 • Helfo
 • Helsebiblioteket
 • Helsedirektoratet
 • Kreftregisteret
 • KS
 • Legemiddelverket
 • Norsk helsenett

Interesseorganisasjoner

 • Apotekforeningen
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Legeforeningen
 • Legemiddelindustriforeningen
 • Tannlegeforeningen

Forskningorganisasjoner og universitet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • Norges forskningsråd
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
Høringsfrist
12. februar 2022
Høringssvar

Merkes sak 21/732 og sendes til [email protected]

Status
Under behandling
Last ned
Fant du det du lette etter?
Ja Nei