Hopp til hovedinnhold
Høring

Veileder om internasjonale standarder for legemiddelinformasjon

Høringen er ferdig

Høringsinnspillene er vurdert og dokumentet er publisert på siden Veileder om internasjonale standarder for legemiddelinformasjon. 

Bakgrunn

Legemiddelinformasjon deles i dag i mindre grad enn ønsket, både mellom fagsystemer internt i samme virksomhet og mellom aktørene på legemiddelområdet. For å legge til rette for bedre informasjonsflyt anbefaler Direktoratet for e-helse at helse- og omsorgssektoren benytter internasjonale standarder.

Dersom mange aktører tar i bruk de samme standardene, vil det gi fordeler:

 • sømløs deling av legemiddelinformasjon
 • redusert samlet behov for vedlikehold, forvaltning og mapping av legemiddelinformasjon
 • automatisert innrapportering til registre, visning av sanntidsdata og legge til rette for kunstig intelligens
 • innovasjon og næringsutvikling

Etter hvert som vi får erfaring med bruk, vil vi sammen med andre aktører i helse- og omsorgssektoren lage retningslinjer for hvordan standardene skal brukes.

Om veilederen som er på høring

Formålet med denne veilederen er å gjøre helse- og omsorgssektoren kjent med hvilke internasjonale standarder som finnes på legemiddelområdet og når og hvordan disse skal brukes.

Anbefalingene i veilederen er basert på erfaringer fra internasjonalt arbeid og prosjekter, inkludert UNICOM, HL7, SNOMED International og JIC. I tillegg har vi mottatt innspill fra Legemiddelverket, FHI og Standardiseringutvalget for internasjonale standarder underveis i arbeidet med veilederen.

Veilederen er spesielt relevant for:

 • beslutningstakere i helse- og omsorgssektoren
 • leverandører av legemiddelinformasjon
 • leverandører av kunnskaps- og beslutningsstøtte
 • leverandører av system med legemiddelinformasjon, som for eksempel EPJ-, kurve-, apotek-, lager- og pakkesystem
 • bestillere av system med legemiddelinformasjon
 • eiere av nasjonale e-helseløsninger og e-helsestandarder
 • eiere av helse- og kvalitetsregistre

Om høringsprosessen

Dette er en åpen høring og alle høringssvar vil bli publisert på denne nettsiden.

Webinar

I forbindelse med denne høringen ble det gjennomført et webinar via Teams 10. desember. Opptak fra webinaret finner du her (lenker til Vimeo):

Veileder om internasjonale standarder for legemiddelinformasjon, Martha Schei Hynne, Direktoratet for e-helse

Presentasjonen til Schei Hynne fortsetter etter teknisk problem

Legemiddelverkets arbeid innen internasjonale standarder for legemiddelinformasjon, Tor-Arne Berg, Statens legemiddelverk

Spørsmål og svar

Høringsinstanser

Invitasjon om å avgi høringssvar er sendt ut til organisasjonene under, men vi understreker at høringen også er åpen for andre som ønsker å gi innspill. 

Leverandører

 • ACOS AS
 • Agfa
 • Alphasoft
 • Apertura AS
 • Arko
 • ASPIT AS
 • Carestream
 • CompuGroup Medical Norway AS
 • CSAM
 • Dentica
 • DIPS ASA
 • Extensor AS
 • Farmalogg AS
 • Felleskatalogen
 • Fürst
 • HK-data
 • Hove Medical Systems AS
 • Imatis
 • Infodoc
 • LabCraft AS
 • Legemiddelhåndboka
 • MediLink Software AS
 • Metodika
 • Miclis AS
 • Nextsys AS
 • Norsk helsenett
 • Opus Dental
 • Orthodontis
 • Pasientsky
 • Pridok
 • Sectra Norge
 • Software Point AB
 • Soma solutions
 • TietoEVRY
 • Visma

Helseforetak

 • Helse Midt-Norge RHF 
 • Helse Nord RHF 
 • Helse Sør-Øst RHF 
 • Helse Vest RHF 

IKT-organisasjoner

 • Helse Midt-Norge IT 
 • Helse Nord IKT 
 • Helse Vest IKT 
 • Helseplattformen
 • Sykehuspartner HF

Statlige og kommunale organisasjoner

 • Folkehelseinstituttet 
 • Helfo
 • Helsebiblioteket
 • Helsedirektoratet
 • Kreftregisteret
 • KS
 • Legemiddelverket
 • Norsk helsenett

Interesseorganisasjoner

 • Apotekforeningen
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Legeforeningen
 • Legemiddelindustriforeningen
 • Tannlegeforeningen

Forskningorganisasjoner og universitet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • Norges forskningsråd
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
Høringsfrist
12. februar 2022
Høringssvar

Merkes sak 21/732 og sendes til postmottak@ehelse.no

Status
Ferdig behandlet
Last ned