Hopp til hovedinnhold

Historiske filer ICD-10

Her finner du tidligere filer for ICD-10

Ved problemer med nedlastning av filer, kontakt oss på kodehjelp@helsedir.no

Last ned ICD-10 2022

Kodeliste ICD-10 2022 (Excel)

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2022 (PDF)

Kumulativ endringsliste ICD-10 1999-2022 (Excel)

Last ned ICD-10 2021

Kodeliste ICD-10 2021 (Excel)

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2021 (PDF)

Kumulativ endringsliste ICD-10 1999-2021 (Excel)

Last ned ICD-10 2020

Kodeliste ICD-10 2020 (Excel) - oppdatert 06.10.2020

Revidert endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2020 (PDF) - oppdatert 06.10.2020

Kumulativ endringsliste 1999-2020 (Excel) - oppdatert 06.10.2020

Last ned ICD-10 2019

Kodeliste ICD-10 mars 2019 (Excel)

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2018-2019 (PDF)

Kumulativ endringsliste ICD-10 1999-2019 (Excel)

ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer 2019 (PDF)

ICD-10 2018

Kodeliste ICD-10 2018 (Excel)

ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer 2018 (PDF)

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2017-2018 (PDF)

ICD-10 2017

Kodeverksfilen publiseres på samme måte som for 2016, i en Excelbok med samme type informasjon og en forklaring i første arbeidsark.

ICD-10 2017 (zip)-oppdatert 11.01.2017

Informasjon om endringer i ICD-10 (PDF)- oppdatert 14.10.2016
En lysbildeserie beregnet på lokalt informasjonsarbeid viser hvilke endringer som kommer i ICD-10 fra 2017.

Endringer i ICD-10 (PDF) -oppdatert 29.9.2016
Endringslisten 2016-2017 viser detaljer for de aktuelle endringene.

ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer 2017 (PDF)

NB: Ny versjon av datafil 2017

Det er 4.1.2017 lagt ut ny versjon av datafilen for 2017. Årsaken til dette er at det hadde oppstått en forskyvning i Excel-arket "Alle gyldige koder "i filen som ble publisert 29.9.2016. Det er ingen feil i selve kodene eller kodetekstene, men i nedre del av kolonnene med tilleggsinformasjon om stjernekode, ren tilleggskode og bruk hos hovedsakelig ett kjønn (D, E og F) er informasjonen blitt forskjøvet en rad oppover, noe som gir feil informasjon for en del koder fra og med K66.9 og nedover. Vi beklager dette, og det er rettet i ny versjon av filen som nå er lagt ut.

Det er 16.1.2017 lagt til informasjon i datafilen i form av en kolonne som angir om kodene er uspesifikke eller ikke. Uspesifikke koder skal bare brukes der man ikke har informasjon nok til å velge mer spesifikke koder.

ICD-10 2016

ICD-10 2016 (xls) -oppdatert 17.12.2015

Datafilene for 2016 publiseres i en Excel-bok med 5 arbeidsark. Denne Excelboken erstatter alle tidligere enkeltfiler.

  • Det første arbeidsarket i boken («Forklaring») beskriver bruken av arkene.
  • Kolonnene i arket «Alle gyldige koder i 2016» viser kodeverdi, kodetekst uten lengdebegrensning, kodetekst med maksimalt 60 tegn, om koden er stjernekode, om koden er en ren tilleggskode, og om koden hovedsakelig brukes bare for ett kjønn. Ved å bruke filtreringsfunksjoner i kolonnene i dette arket vil det være mulig å få fram alle opplysningene som tidligere har ligget i enkeltfiler, inkludert oversikt over gyldige 3-tegn-koder.

De øvrige arkene i Excelboken viser:

  • nye koder i 2016,
  • koder som utgår i 2016,
  • endringer i fulltekster.

Endringer i undertekster vil ikke vises i Excelboken, men disse vil fremgå av «Endringsliste 2015-2016», og i Finnkode, som oppdateres 1/1-2016.

Endringer i ICD-10 fra 2015-2016 (PDF) - oppdatert 17.12.2015

Endringslisten 2015-2016 viser detaljer for de aktuelle endringene.

ICD-10 2016 Kumulative endringer sist oppdatert 05.04.2016 (zip)

ICD-10 Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer 2016 (PDF) - oppdatert 22.12.2015

Informasjon til sektoren - Endringer i ICD-10 fra 2016 (PDF) - oppdatert 18.12.2015

PDF-filen er laget til bruk for lokalt informasjonsarbeid, og inneholder informasjon om endringer i ICD-10 gjeldende fra 2016.

Endring i kategorien U06 per 21.12.2015:

WHO har vedtatt at kategorien U06 skal tas i bruk for Zikavirussykdom og koden U06.9 for uspesifisert Zikavirussykdom. Koden tas i bruk for dette formål fra og med 21.12.2015. Oppdatert datafil og endringsdokument for ICD-10 2016 er lagt ut. Mer informasjon om sykdommen finnes på følgende nettsider:

ICD-10 2015

ICD-10 2015 Koderegister 60 tegn (txt) - 24.11.2014

ICD-10 2015 Koderegister fulltekst (txt) - 24.11.2014

Endringsliste 2014 - 2015 (PDF)- 24.11.2014

Kumulative endringer (zip)

Endringer i datafiler (zip)​ - 24.11.2014

ICD-10 Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer 2015 (PDF)

CD-10 2014I

Koderegister 60 tegn (txt) - 18.11.2013
Koderegister fulltekst (txt) - 18.11.2013
Gyldige tretegnskoder (txt) - 03.12.2012
Stjernekoder (txt) - 06.11.2013
Mannsspesifikke koder (txt) - 04.06.2010
Kvinnespesifikke koder (txt) - 06.11.2013
Ugyldige koder i Norge (txt) - 06.11.2013
Ugyldige tretegnskoder (txt) - 03.12.2012 Endringsliste 2013-2014 (PDF)
Endringer i 60-tegnsfil (zip) -18.11.2013

ICD-10 2013

Koderegister, kun gyldige koder, betegnelse i 60 tegnsformat (txt)

Koderegister, kun gyldige koder, betegnelse i fulltekstformat (txt)

Koderegister, tillatte tre-tegnskoder (txt)

Koderegister, stjernekoder (txt)

Koderegister, kjønnsspesifikke koder - mann (txt)

Koderegister, kjønnsspesifikke koder - kvinne (txt)

Koderegister, fire-tegnskoder som ikke brukes i Norge (txt)

Koderegister, ugyldige tre-tegnskoder (txt)

Endringer i 60-tegnsfil fra 2012 til 2013 (txt)

Endringsliste 2012-2013 (PDF)

ICD-10 2012

Koderegister, kun gyldige koder, betegnelse i 60 tegnsformat (txt)

Koderegister, kun gyldige koder, betegnelse i fulltekstformat (txt)

Koderegister, tillatte tre-tegnskoder (txt)

Koderegister, stjernekoder komplett (txt)

Koderegister, kjønnsspesifikke koder - mann (txt)

Koderegister, kjønnsspesifikke koder - kvinne (txt)

Koderegister, fire-tegnskoder som ikke brukes i Norge (txt)

Koderegister, ugyldige tre-tegnskoder (txt)

Endringer i 60-tegnsfil fra 2011 til 2012 (zip)

Endringsliste 2011-2012 (PDF)

ICD-10 2011

Koderegister, kun gyldige koder, betegnelse i 60 tegnsformat (txt)
Koderegister, kun gyldige koder, betegnelse i fulltekstformat (txt)
Koderegister, tillatte tre-tegnskodertxt, 1kB14.09.2009
Koderegister, stjernekoder (komplett)txt, 5kB18.09.2009
Koderegister, kjønnsspesifikke koder - manntxt, 1B04.06.2010
Koderegister, kjønnsspesifikke koder - kvinnetxt, 4kB14.09.2009
Koderegister, fire-tegnskoder som ikke brukes i Norgetxt, 2kB24.02.2010
Koderegister, ugyldige tre-tegnskoder.
Følgende koder oppdatert i forhold til 2010: A05,A09,A68,B96,B98,C79,C88,C95,D68,D76,H54,J70,L89,N15,N18,N73,O04,O14,O60,R07,R20,R65,R85,Y48,Y49,Y57,Y59,Y63,Z01,Z11-Z13,Z36,Z55-Z65,Z80-Z99txt, 63kB03.02.2011
Endringer i 60-tegnsfil fra 2010 til 2011

Endringsliste ICD-10 2010-2011 (PDF)